Element link

> Dodaj do ulubionych

Element HTML link służy do łączenia dokumentu z innymi dokumentami lub zasobami. Najczęściej elementu link używa się do dołączania do dokumentów arkuszy stylów. Zasób, z którym dokument jest połączony za pomocą elementu link określa się w atrybucie href.

Przykład użycia

<link rel="stylesheet" href="style.css">

Kontekst użycia

Modele treści HTML5metadane, treść ogólna, treść syntagmatyczna
Elementy nadrzędneElement head, element noscript oraz treść syntagmatyczna
Elementy potomneBrak – jest to element pusty
Znaczniki

Znacznik otwierający jest obowiązkowy, znacznik zamykający jest zabroniony

NormyHTML5 — podrozdział 4.2.4, HTML 4.01 — podrozdział 12.3
Interfejs DOMHTMLLinkElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W HTML5 element link ma nowy atrybut sizes

W HTML5 element link nie ma atrybutów rev i target

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu link jest rel.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

AtrybutOpis
hrefOkreśla, gdzie znajduje się dołączany zasób
hreflangOkreśla, w jakim języku napisana jest treść dołączanego zasobu
mediaOkreśla dla jakich mediów przeznaczony jest dołączany zasób
revOkreśla relację między dołączanym zasobem, a bieżącym dokumentem
targetOkreśla sposób załadowania dołączanego zasobu
typeOkreśla typ MIME dołączanego zasobu
sizesOkreśla wymiary dołączanego zasobu — dotyczy tylko rel="icon"

Autor: Mark Pilgrim

Źródło: fasdfsdfa

Tłumaczenie: Łukasz Piwko

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY 2.5

Zobacz również