Element link

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML link służy do łączenia dokumentu z innymi dokumentami lub zasobami. Najczęściej elementu link używa się do dołączania do dokumentów arkuszy stylów. Zasób, z którym dokument jest połączony za pomocą elementu link określa się w atrybucie href.

Przykład użycia

<link rel="stylesheet" href="style.css">

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 metadane, treść ogólna, treść syntagmatyczna
Elementy nadrzędne Element head, element noscript oraz treść syntagmatyczna
Elementy potomne Brak – jest to element pusty
Znaczniki

Znacznik otwierający jest obowiązkowy, znacznik zamykający jest zabroniony

Normy HTML5 — podrozdział 4.2.4, HTML 4.01 — podrozdział 12.3
Interfejs DOM HTMLLinkElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W HTML5 element link ma nowy atrybut sizes

W HTML5 element link nie ma atrybutów rev i target

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu link jest rel.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

Atrybut Opis
href Określa, gdzie znajduje się dołączany zasób
hreflang Określa, w jakim języku napisana jest treść dołączanego zasobu
media Określa dla jakich mediów przeznaczony jest dołączany zasób
rev Określa relację między dołączanym zasobem, a bieżącym dokumentem
target Określa sposób załadowania dołączanego zasobu
type Określa typ MIME dołączanego zasobu
sizes Określa wymiary dołączanego zasobu — dotyczy tylko rel="icon"

Autor: Mark Pilgrim

Źródło: fasdfsdfa

Tłumaczenie: Łukasz Piwko

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY 2.5

Zobacz również