Element li

> Dodaj do ulubionych

Element HTML li reprezentuje pozycję listy uporządkowanej lub listy nieuporządkowanej na stronie internetowej.

Element li musi mieć rodzica w postaci elementu menu, ol lub ul.

W przypadku list uporządkowanych element ten jest zazwyczaj prezentowany przez przeglądarki w numeracji za pomocą liczb arabskich, a w przypadku list nieuporządkowanych – za pomocą okrągłych punktorów.

Przykład użycia elementu HTML li
<ul>
    <li>jabłko</li>
    <li>marchewka</li>
</ul>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5Brak
Elementy nadrzędnemenu, ol, ul
Elementy potomneElementy treści ogólnej
ZnacznikiZnacznik zamykający można opuścić, jeśli po elemencie li bezpośrednio następuje kolejny element li lub nie ma więcej treści w elemencie nadrzędnym
Standard HTML54.4.8 The li element
Interfejs DOMHTMLLIElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML li nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Jeśli element li jest potomkiem elementu ol, to może mieć atrybut value określający jego numer. Wszystkie następne pozycje mają wówczas kolejne numery.

Ponadto element li obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.