Element track

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element track służy do określania ścieżek tekstowych towarzyszących elementom multimedialnym (audio i video). Przy jego użyciu można dołączyć napisy filmowe (subtitles), napisy do pliku dźwiękowego (caption), tekstowe opisy komponentu wideo zasobu multimedialnego (descriptions), tytuły rozdziałów pomagające w nawigacji (chapters) oraz ścieżki do użytku przez skrypty (metadata).

Przykład użycia

Film ze napisami w kilku językach:

<video src="brave.webm">
  <track kind=subtitles src=brave.en.vtt srclang=en label="English">
  <track kind=captions src=brave.en.hoh.vtt srclang=en label="English for the Hard of Hearing">
  <track kind=subtitles src=brave.fr.vtt srclang=fr lang=fr label="Français">
  <track kind=subtitles src=brave.de.vtt srclang=de lang=de label="Deutsch">
  <track kind=subtitles src=brave.pl.vtt srclang=pl lang=pl label="Polski">
</video>

Na podstawie przykładu ze strony http://www.w3.org/TR/html5/the-track-element.html#htmltrackelement

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 Brak, ponieważ jest to element pusty
Elementy nadrzędne Elementy multimedialne (audio i video), przed treścią ogólną.
Elementy potomne

Brak, ponieważ jest to element pusty

Znaczniki Element pusty
Normy HTML 5 — podrozdział 4.8.9
Interfejs DOM HTMLTrackElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5 Element track występuje tylko w języku HTML 5

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu track jest src. Jeśli atrybut kind ma wartość subittles, musi być zdefiniowany też atrybut srclang.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

Atrybut Wartość Opis
default default Określa ścieżkę, która ma zostać użyta, jeśli w ustawieniach preferencji użytkownika nie znajdzie się lepsza alternatywa
kind captions, chapters, descriptions, metadata, subtitles Określa rodzaj ścieżki
label tekst Określa tytuł ścieżki, który jest wyświetlany przez przeglądarkę na liście napisów, podpisów lub opisów audio
src URL Określa adres URL pliku tekstowego dołączanego do elementu multimedialnego
srclang kod języka Określa język ścieżki tekstowej. Jego wartość musi być zgodna z normą BCP 47. Atrybut ten musi być zdefiniowany, jeśli atrybut kind ma wartość subtitles.

Zobacz również