Element td

> Dodaj do ulubionych

Element HTML td reprezentuje komórkę danych w tabeli HTML.

Domyślnie zawartość tych komórek przeglądarki wyrównują do lewej i wyświetlają jako zwykły tekst bez żadnego dodatkowego formatowania.

Przykład użycia elementu HTML td

Poniżej znajduje się przykładowa tabela HTML zawierająca jedną komórkę danych.

<table>
  <tr>
    <td>Komórka danych</td>
  </tr>
</table>

Specyfikacja

Elementy nadrzędneElement tr
Elementy potomneElementy treści ogólnej
ZnacznikiZnacznik zamykający </td> elementu td można opuścić, jeśli bezpośrednio za nim znajduje się inny element td lub element th albo jeśli jest on ostatnim elementem w elemencie nadrzędnym
Interfejs DOMHTMLTableCellElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML td nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element HTML td obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Ponadto element td ma następujące atrybuty:
  • colspan – liczba kolumn obejmowanych przez komórkę tabeli
  • rowspan – liczba wierszy obejmowanych przez komórkę tabeli
  • headers – komórki nagłówkowe odnoszące się do komórki danych