Element br

> Dodaj do ulubionych

Element HTML br reprezentuje złamanie wiersza tekstu. Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach, na przykład można go użyć do zapisu wiersza lub w innych przypadkach, gdy są potrzebne przejścia do nowego wiersza bez zaczynania nowego akapitu.

Przykład użycia elementu HTML br

<p>Słuchaj, dzieweczko!<br>
- Ona nie słucha -<br>
To dzień biały! to miasteczko!<br>
Przy tobie nie ma żywego ducha.<br>
Co tam wkoło siebie chwytasz?<br>
Kogo wołasz, z kim się witasz?<br>
- Ona nie słucha. -</p>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneBrak
ZnacznikiTo jest element pusty, więc nie ma znacznika zamykającego
Interfejs DOMHTMLBRElement

Atrybuty obowiązkowe

Element br nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element br obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.