Element colgroup

> Dodaj do ulubionych

Element HTML colgroup reprezentuje jedną lub więcej kolumn tabeli HTML, którym można dzięki temu nadać spójne formatowanie.

Aby odnieść się do poszczególnych kolumn tabeli z osobna, można zdefiniować elementy potomne col w elemencie colgroup lub można zdefiniować kilka pustych elementów colgroup, ewentualnie z atrybutem span.

Przykład użycia elementu HTML colgroup

W poniższej tabeli dwie pierwsze kolumny będą miały czerwone tło, a trzecia – niebieskie.

<table>
 <colgroup style="background-color: red" span="2"></colgroup>
 <colgroup style="background-color: blue"></colgroup>
 <tr>
  <th>Jabłka</th>
  <th>Gruszki</th>
  <th>Banany</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>6 zł</td>
  <td>7 zł</td>
  <td>10 zł</td>
 </tr>
</table>

Taki sam efekt można uzyskać przy użyciu elementów col zagnieżdżonych w elemencie colgroup (który w takim przypadku nie może mieć atrybutu span).

<table>
 <colgroup>
  <col span="2" style="background-color: red">
  <col style="background-color: blue">
 </colgroup>
 <tr>
  <th>Jabłka</th>
  <th>Gruszki</th>
  <th>Banany</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>6 zł</td>
  <td>7 zł</td>
  <td>10 zł</td>
 </tr>
</table>

Specyfikacja

Elementy nadrzędneElement table, po elementach caption i przed elementami thead, tbody, tfoot i tr
Elementy potomneBrak, jeśli jest zdefiniowany atrybut span; elementy col i template, jeśli atrybut span nie jest zdefiniowany
Znaczniki

Znacznik otwierający elementu colgroup można opuścić, jeśli jego pierwszym elementem potomnym jest element col oraz jeśli bezpośrednio przed nim nie znajduje się inny element colgroup, którego znacznik zamykający został pominięty (znacznika zamykającego nie można opuścić, jeśli element jest pusty).

Znacznik zamykający elementu colgroup można opuścić, jeśli bezpośrednio po nim nie znajduje się biały znak ani komentarz HTML

Interfejs DOMHTMLTableColElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML colgroup nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element colgroup obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Ponadto element colgroup ma atrybut span określający liczbę obejmowanych przez niego kolumn. Jego wartość powinna mieścić się w przedziale od 1 do 1000.