Element object

> Dodaj do ulubionych

Element object służy do wstawiania na strony zewnętrznych zasobów, takich jak np. obiekty multimedialne (aplety Java i w innych językach, formanty ActiveX, pliki PDF, animacje Flash, filmy wideo, pliki dźwiękowe itp.).

Przykład użycia

Ten element object wstawia na stronę animację w formacie Flash.

<object data="animacja.swf" type="application/x-shockwave-flash"></object>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, treść syntagmatyczna, treść osadzona, treść interaktywna, elementy API form.elements i fieldset.elements, elementy zatwierdzalne, elementy formularzy
Elementy nadrzędneElementy syntagmatyczne
Elementy potomneparam, elementy przezroczyste
ZnacznikiMusi mieć znacznik otwierający i zamykający
NormyHTML5 — podrozdział 4.8.4, HTML 4.01 — podrozdział 13.3
Interfejs DOMHTMLObjectElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML5 element object ma nowy atrybut typemustmatch

W HTML5 usunięto następujące atrybuty:

  • align
  • archive
  • border
  • classid
  • codebase
  • codetype
  • declare
  • hspace
  • standby
  • vspace

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Musi być zdefiniowany atrybut data lub type.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

AtrybutOpis
dataAdres URL dołączanego zasobu
typeTyp MIME zasobu określonego w atrybucie data
typemustmatchAtrybut logiczny, którego obecność oznacza, że zasób wskazywany przez atrybut data może być użyty tylko wtedy, gdy wartość atrybutu type zgadza się z wartością Content-Type tego zasobu
nameNazwa kontekstu przeglądania (w HTML 4.01 atrybut ten określa nazwę kontrolki)
usemapOkreśla nazwę elementu map. Uwaga: w wartości tego atrybutu przed nazwą elementu map powinien znajdować się znak #
formIdentyfikator elementu form, z którym związany jest ten element object
widthOkreśla szerokość elementu w pikselach
heightOkreśla wysokość elementu w pikselach