Element object

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element object służy do wstawiania na strony zewnętrznych zasobów, takich jak np. obiekty multimedialne (aplety Java i w innych językach, formanty ActiveX, pliki PDF, animacje Flash, filmy wideo, pliki dźwiękowe itp.).

Przykład użycia

Ten element object wstawia na stronę animację w formacie Flash.

<object data="animacja.swf" type="application/x-shockwave-flash"></object>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, treść syntagmatyczna, treść osadzona, treść interaktywna, elementy API form.elements i fieldset.elements, elementy zatwierdzalne, elementy formularzy
Elementy nadrzędne Elementy syntagmatyczne
Elementy potomne param, elementy przezroczyste
Znaczniki Musi mieć znacznik otwierający i zamykający
Normy HTML5 — podrozdział 4.8.4, HTML 4.01 — podrozdział 13.3
Interfejs DOM HTMLObjectElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML5 element object ma nowy atrybut typemustmatch

W HTML5 usunięto następujące atrybuty:

  • align
  • archive
  • border
  • classid
  • codebase
  • codetype
  • declare
  • hspace
  • standby
  • vspace

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Musi być zdefiniowany atrybut data lub type.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

Atrybut Opis
data Adres URL dołączanego zasobu
type Typ MIME zasobu określonego w atrybucie data
typemustmatch Atrybut logiczny, którego obecność oznacza, że zasób wskazywany przez atrybut data może być użyty tylko wtedy, gdy wartość atrybutu type zgadza się z wartością Content-Type tego zasobu
name Nazwa kontekstu przeglądania (w HTML 4.01 atrybut ten określa nazwę kontrolki)
usemap Określa nazwę elementu map. Uwaga: w wartości tego atrybutu przed nazwą elementu map powinien znajdować się znak #
form Identyfikator elementu form, z którym związany jest ten element object
width Określa szerokość elementu w pikselach
height Określa wysokość elementu w pikselach