Element col

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML col reprezentuje jedną lub więcej kolumn w grupie kolumn tabeli reprezentowanej przez element colgroup, którego jest potomkiem.

Umożliwia on zastosowanie arkuszy stylów do wszystkich komórek w wybranych kolumnach na raz bez konieczności definiowania ich dla każdej komórki z osobna.

Przykład użycia elementu HTML col

Poniższa tabela zawiera trzy elementy col odnoszące się pojedynczo do poszczególnych kolumn. Pierwszy ustawia kolor tła pierwszej kolumny na czerwony, drugi ustawia kolor tła drugiej kolumny na zielony, a trzeci ustawia kolor trzeciej kolumny na niebieski.

<table>
 <colgroup>
  <col style="background-color:red">
  <col style="background-color:green">
  <col style="background-color:blue">
 </colgroup>
 <tr>
  <th>Jabłka</th>
  <th>Gruszki</th>
  <th>Banany</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>6 zł</td>
  <td>7 zł</td>
  <td>10 zł</td>
 </tr>
</table>

W poniższej tabeli zostały użyte dwa elementy col. Pierwszy odnosi się do pierwszej kolumny i zmienia jej kolor tła na czerwony, a drugi odnosi się do dwóch pozostałych kolumn i ustawia ich kolor tła na zielony.

<table>
 <colgroup>
  <col style="background-color:red">
  <col span="2" style="background-color:green">
 </colgroup>
 <tr>
  <th>Jabłka</th>
  <th>Gruszki</th>
  <th>Banany</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>6 zł</td>
  <td>7 zł</td>
  <td>10 zł</td>
 </tr>
</table>

Specyfikacja

Elementy nadrzędne Element colgroup bez atrybutu span
Elementy potomne Brak, col to element pusty
Znaczniki Element col nie ma znacznika zamykającego
Interfejs DOM HTMLTableColElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML col nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element col obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Dodatkowo element col ma atrybut span określający liczbę przylegających do siebie kolumn obejmowanych przez ten element.