Element rt

> Dodaj do ulubionych

Element HTML rt reprezentuje tekst ruby w adnotacji ruby reprezentowanej przez element ruby.

Przykład użycia elementu HTML rt

<ruby>猫<rt>ねこ</rt></ruby>

Wynik

ねこ

Kontekst użycia

Elementy nadrzędneElement ruby
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnacznik zamykający </rt> można opuścić, jeśli bezpośrednio po elemencie rt znajduje się element rt lub rp albo jeśli nie ma po nim więcej treści w elemencie nadrzędnym.
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element rt nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element rt obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.