Element sup

> Dodaj do ulubionych

Element HTML sup reprezentuje indeks górny. Służy do oznaczania fragmentów tekstu, które powinny znajdować się w indeksie górnym ze względu na taką ustaloną formę zapisu, a nie tylko dla celów prezentacyjnych. Innymi słowy, elementu tego należy używać w sytuacjach, w których brak indeksu górnego spowodowałby zmianę znaczenia tekstu.

W elemencie sup można umieszczać na przykład fragmenty wzorów matematycznych.

Przykład użycia elementu HTML sup

Przykład użycia elementu sup we wzorze matematycznym:

<p>a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup> = c<sup>2</sup></p>

Wynik

a2 + b2 = c2

Kontekst użycia

Elementy nadrzędneElementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element sup nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element sup obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.