Element legend

> Dodaj do ulubionych

Element HTML legend reprezentuje podpis elementu fieldset i musi być jego pierwszym potomkiem, tzn. musi znajdować się bezpośrednio za znacznikiem otwierającym <fieldset>.

Przykład użycia elementu HTML legend

Formularz zawierający grupę kontrolek i element legend.

<form action="skrypt.php" method="get">
  <fieldset>
    <legend>Dane do logowania:</legend>
    Login: <input type="text" name="login" />
    Hasło: <input type="text" name="haslo" />
  </fieldset>
</form>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5brak
Elementy nadrzędnefieldset
Elementy potomne

elementy treści ogólnej

ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
NormyHTML5podrozdział 4.10.5; HTML 4.01 — podrozdział 17.10
Interfejs DOMHTMLLegendElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W HTML5 usunięto atrybut align z elementu legend

W HTML5 element fieldset nie musi zawierać elementu legend

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element legend nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5.