Element button

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML button służy do tworzenia przycisków na stronach internetowych. Od przycisków tworzonych przy użyciu elementu input odróżnia go to, że można w nim umieszczać treść, np. tekst i grafikę.

Przykład użycia elementu HTML button

Przycisk do zatwierdzania formularza.

<button type="submit">Kliknij, aby wysłać</button>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, interaktywna oraz formularzowa (z listy, etykietowalna i do zatwierdzania)
Elementy nadrzędne Elementy przyjmujące treść syntagmatyczną, ale nie może być interaktywnych potomków
Elementy potomne

Treść syntagmatyczna

Znaczniki Musi mieć znacznik otwierający i zamykający
Normy HTML5podrozdział 4.10.8; HTML 4.01 — podrozdział 17.5
Interfejs DOM HTMLButtonElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5 W HTML 5 dodano nowe atrybuty: autofocus, form, required, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate oraz formtarget

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element button nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

Atrybut Opis
autofocus Atrybut logiczny powodujący, że mający go element jest automatycznie aktywowany po załadowaniu strony przez przeglądarkę
disabled Atrybut logiczny oznaczający, że element jest wyłączony
form Służy do określania formularza, z którym związany jest przycisk
formaction Określa miejsce wysłania danych z formualrza
formenctype Określa kodowanie danych wysyłanych z formularza na serwer
formmethod Określa metodą wysyłania danych na serwer
formnovalidate Wyłącza sprawdzanie poprawności danych formularza podczas przesyłania ich na serwer
formtarget Określa miejsce wyświetlenia odpowiedzi serwera po przesłaniu formularza
name Określa nazwę elementu. Wartość tego atrybutu nie może być pustym łańcuchem
type Określa typ przycisku. Dostępne są trzy typy:
  • button: tworzy zwykły przycisk, któy domyślnie nie ma żadnej funkcji
  • reset: tworzy przycisk resetujący formularz
  • submit: tworzy przycisk do zatwierdzania formularza

Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, domyślnie przycisk jest typu submit.

value Określa wartość, jaka zostanie przesłana na serwer dla tego elementu po zatwierdzeniu formularza