Element button

> Dodaj do ulubionych

Element HTML button służy do tworzenia przycisków na stronach internetowych. Od przycisków tworzonych przy użyciu elementu input odróżnia go to, że można w nim umieszczać treść, np. tekst i grafikę.

Przykład użycia elementu HTML button

Przycisk do zatwierdzania formularza.

<button type="submit">Kliknij, aby wysłać</button>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna, interaktywna oraz formularzowa (z listy, etykietowalna i do zatwierdzania)
Elementy nadrzędneElementy przyjmujące treść syntagmatyczną, ale nie może być interaktywnych potomków
Elementy potomne

Treść syntagmatyczna

ZnacznikiMusi mieć znacznik otwierający i zamykający
NormyHTML5podrozdział 4.10.8; HTML 4.01 — podrozdział 17.5
Interfejs DOMHTMLButtonElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5W HTML 5 dodano nowe atrybuty: autofocus, form, required, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate oraz formtarget

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element button nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

AtrybutOpis
autofocusAtrybut logiczny powodujący, że mający go element jest automatycznie aktywowany po załadowaniu strony przez przeglądarkę
disabledAtrybut logiczny oznaczający, że element jest wyłączony
formSłuży do określania formularza, z którym związany jest przycisk
formactionOkreśla miejsce wysłania danych z formualrza
formenctypeOkreśla kodowanie danych wysyłanych z formularza na serwer
formmethodOkreśla metodą wysyłania danych na serwer
formnovalidateWyłącza sprawdzanie poprawności danych formularza podczas przesyłania ich na serwer
formtargetOkreśla miejsce wyświetlenia odpowiedzi serwera po przesłaniu formularza
nameOkreśla nazwę elementu. Wartość tego atrybutu nie może być pustym łańcuchem
typeOkreśla typ przycisku. Dostępne są trzy typy:
  • button: tworzy zwykły przycisk, któy domyślnie nie ma żadnej funkcji
  • reset: tworzy przycisk resetujący formularz
  • submit: tworzy przycisk do zatwierdzania formularza

Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, domyślnie przycisk jest typu submit.

valueOkreśla wartość, jaka zostanie przesłana na serwer dla tego elementu po zatwierdzeniu formularza