Element article

Element HTML article reprezentuje samodzielną porcję treści na stronie internetowej, która mogłaby być rozprowadzana niezależnie (np. w kanałach RSS) od reszty zawartości dokumentu. Przykładowe zastosowania: wpis na blogu, artykuł w gazecie wpis na forum, komentarz … Więcej

Element aside

Element HTML aside reprezentuje obszar strony zawierający treść, która jest luźno powiązana z otaczającą treścią i mogłaby występować osobno. Elementu tego można więc używać do oznaczania ramek, wtrąceń, wyimków, reklam, grup elementów nav, informacji uzupełniających … Więcej

Element body

Element HTML body reprezentuje treść dokumentu. Prawidłowo zbudowany dokument HTML może zawierać tylko jeden element body. Uwaga Więcej informacji na temat struktury dokumentu HTML znajduje się w artykule Struktura dokumentu HTML. Przykład użycia elementu HTML … Więcej

Element footer

Element HTML footer reprezentuje stopkę najbliższego nadrzędnego elementu sekcyjnego lub elementu body, jeśli taki element nadrzędny nie istnieje — wówczas odnosi się do całego dokumentu. Jako że element footer może odnosić się do poszczególnych sekcji, … Więcej

Elementy h1-h6

Elementy HTML h1-h6 reprezentują nagłówki na stronie internetowej. Element h1 reprezentuje nagłówek o najwyższym poziomie ważności, a element h6 – nagłówek o najniższym poziomie ważności. Uwaga Na stronie może znajdować się tylko jeden nagłówek najwyższego … Więcej

Element hgroup

Element HTML hgroup reprezentuje nagłówek (h1, h2, h3, h4, h5, h6) wraz z powiązaną z nim treścią na stronie internetowej. Inaczej mówiąc grupuje on element nagłówkowy — h1, h2, h3, h4, h5, h6 — z … Więcej

Element header

Element HTML header reprezentuje grupę podstawowych informacji lub elementów nawigacyjnych sekcji strony internetowej lub całego dokumentu. Może być użyty na przykład na początku dokumentu, gdzie może obejmować nagłówek h1 i pierwszy akapit zawierający najważniejsze informacje … Więcej

Element nav

Element HTML nav reprezentuje blok nawigacji na stronie internetowej. Może to być zestaw odnośników prowadzących do innych stron lub zestaw łączy do poszczególnych części bieżącego dokumentu. W elemencie tym nie należy umieszczać wszystkich grup odnośników, … Więcej

Element address

Element HTML address reprezentuje dane kontaktowe dotyczące treści najbliższego nadrzędnego elementu article lub body. Jeśli odnosi się do elementu body, to dotyczy całego dokumentu. W elemencie tym mogą być zawarte dowolne dane kontaktowe, takie jak … Więcej

Element section

Element HTML section reprezentuje ogólną sekcję stanowiącą samodzielny fragment treści strony internetowej. Sekcja taka zazwyczaj powinna zawierać nagłówek. Sekcja nie ma żadnego szczególnego znaczenia semantycznego. Jest to po prostu pewien fragment treści, taki jak na … Więcej