Atrybut default

06 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut logiczny default elementu track języka HTML 5 służy do określania, która ścieżka tekstowa ma zostać użyta, jeśli nie zostanie znaleziona żadna inna, lepiej pasująca do preferencji użytkownika. Atrybut ten może mieć zdefiniowany tylko jeden element track w każdym elemencie multimedialnym.

Przykłady użycia

Element wideo z napisami w kilku językach i wyznaczoną ścieżką domyślną
<video src="brave.webm">
  <track kind=subtitles src=brave.en.vtt srclang=en label="English">
  <track kind=captions src=brave.en.hoh.vtt srclang=en label="English for the Hard of Hearing">
  <track kind=subtitles src=brave.fr.vtt srclang=fr lang=fr label="Français">
  <track kind=subtitles src=brave.de.vtt srclang=de lang=de label="Deutsch">
  <track kind=subtitles src=brave.pl.vtt srclang=pl lang=pl label="Polski" default>
</video>

Na podstawie przykładu ze strony http://www.w3.org/TR/html5/the-track-element.html#htmltrackelement

Składnia atrybutu default

<track default>
<track default="default" />

Elementy związane z atrybutem default

Atrybut default dotyczy elementu track języka HTML 5.

Wartości atrybutu default

Atrybut default jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <track default>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <track default="default" />

Obsługa atrybutu default przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Atrybut default jest nowością języka HTML 5.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.