Funkcje CSS

> Dodaj do ulubionych
FunkcjaOpis
color()Umożliwia korzystanie z innych przestrzeni barw niż sRGB
color-mix()Pozwala zmieszać dwa kolory w określonych proporcjach i w wybranej przestrzeni barw
conic-gradient()Definiuje gradient stożkowy
format()Określa format fontu importowanego w regule @font-face
hsl()Pozwala definiować kolory w modelu HSL
hwb()Pozwala definiować kolory w modelu HWB
image-set()Definiuje kilka wersji jednego obrazu, aby przeglądarka mogła wybrać najbardziej odpowiedni w danej sytuacji
lab()Pozwala definiować kolory w przestrzeni barw CIE Lab
lch()Pozwala definiować kolory w przestrzeni barw LCH
linear-gradient()Definiuje gradient liniowy
oklab()Pozwala definiować kolory w przestrzeni barw Oklab
oklch()Pozwala definiować kolory w przestrzeni barw Oklch
radial-gradient()Definiuje gradient promienisty
repeating-conic-gradient()Definiuje powtarzalny gradient stożkowy
repeating-linear-gradient()Definiuje powtarzalny gradient liniowy
repeating-radial-gradient()Definiuje powtarzalny gradient promienisty
rgb()Pozwala definiować kolory w przestrzeni barw sRGB
tech()Określa technologie używane w foncie importowanym w regule @font-face
url()Wskazuje położenie pliku zewnętrznego, który ma zostać dołączony do arkusza stylów