Czym jest HTML

> Dodaj do ulubionych

HTML to język znaczników, z których są zbudowane strony internetowe. Służy do opisu struktury strony internetowej. Bazuje na elementach (zwanych też potocznie znacznikami – zobacz Element czy znacznik), które mogą mieć różne atrybuty.

Elementy HTML informują przeglądarkę internetową o tym, jaką funkcję na stronie internetowej pełni dany fragment treści, np. akapit, sekcja, treść wpisu, nagłówek, czy nawigacja. Poniżej znajdują się przykładowe elementy HTML.

<p>To jest akapit</p>
<article>To jest treść wpisu na stronie internetowej</article>
<h1>To jest nagłówek pierwszego rzędu</h1>
<abbr title="Hypertext Markup Language">To element z atrybutem</abbr>

Stosowanie właściwych elementów HTML do oznaczania sekcji treści strony internetowej jest ważne między innymi ze względu na wygodę osób niewidzących. Osoby takie korzystają z czytników, które rozpoznają znaczenie poszczególnych części stron właśnie na podstawie elementów strukturalnych.

Elementy HTML określają ogólną strukturę strony internetowej, natomiast o ich wyglądzie decydują Kaskadowe arkusze stylów (CSS).

Historia języka HTML

Centralną postacią w historii języka HTML jest Tim Berners Lee, który odegrał główną rolę zarówno w tworzeniu systemu WWW, jak i samego języka HTML. Pierwsza specyfikacja tego języka zawierała 22 elementy, nazywała się HTML Tags i została umieszczona w internecie przez Tima Bernersa-Lee w 1991 roku. Obecnie najnowsza wersja języka HTML nazywa się HTML5.2, a jej szczegółowa dokumentacja znajduje się na stronie https://html.spec.whatwg.org/multipage/.

Rok Wersja
1991 HTML Tags
1993 HTML+
1995 HTML 2
1997 HTML 3
1997 HTML 4
1999 HTML 4.1
2014 HTML5
2016 HTML5.1
2017 HTML5.2

Istnieje też odmiana języka HTML o nazwie XHTML, w której obowiązują ściślejsze zasady zgodne z wymogami języka XML.

Nauka HTML

Jeśli chcesz bardziej szczegółowo poznać historię języka HTML, dowiedzieć się czym są WHATWG i W3C oraz poznać meandry powstawania zbioru technologii określanych wspólnym mianem HTML5, przeczytaj kurs pt. HTML5. Rzeczowo i na temat autorstwa Marka Pilgrima.

Jeśli interesują Cię podstawowe informacje na temat struktury dokumentu HTML i elementów HTML, zapoznaj się z treścią artykułów po lewej i prawej stronie.