Element audio

04 sierpnia 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Element audio służy do osadzania na stronach internetowych treści dźwiękowej i ewentualnie odtwarzacza pozwalającego sterować jej odtwarzaniem. W treści tego elementu może znajdować się zwykły tekst, który może być wyświetlany przez przeglądarki nie obsługujące tego elementu.

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, osadzona, interaktywna i wyczuwalna (jeśli ma zdefiniowany atrybut controls),
Elementy nadrzędne elementy syntagmatyczne i treści ogólnej
Elementy potomne

elementy przezroczyste zawierające atrybut src lub przynajmniej jeden element source i treść ogólną lub syntagmatyczną z wyłączeniem elementów video i audio.

Znaczniki Musi mieć zarówno znacznik otwierający jak i zamykający
Normy HTML 5 — podrozdział 4.8.7
Interfejs DOM HTMLAudioElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Element audio występuje tylko w języku HTML 5

Przykłady użycia

Poniższy kod spowoduje wyświetlenie odtwarzacza audio na stronie i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania muzyki

<audio controls="controls" autoplay="autoplay">
  <source src="plikaudio.mp3" type="audio/mp3" />
  <source src="plikaudio.ogg" type="audio/ogg" />
  Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu audio.
</audio>

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element audio nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

Atrybut Opis
autoplay Włącza automatyczne odtwarzanie pliku po załadowaniu strony
controls Określa czy mają być wyświetlony odtwarzacz
crossorigin

Określa ustawienia żądań CORS dla danych elementu

loop Atrybut logiczny decydujący o tym, czy po zakończeniu odtwarzania pliku odtwarzanie ma rozpocząćsię od nowa
mediagroup Służy do grupowania elementów multimedialnych w grupy
muted Atrybut logiczny decydujący o tym, czy domyślnie dźwięk ma być wyciszony
preload Służy do określania czy korzystne byłoby wczytanie zasobu z wyprzedzeniem
src Określa adres URL pliku dźwiękowego

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *