Element abbr

19 czerwca 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Element abbr nie jest nowością w języku HTML 5 i nie został także przedefiniowany. Jednak w specyfikacji tego języka nie znalazło się miejsce dla elementu acronym, który jest często stosowany na stronach internetowych napisanych w języku HTML 4. Mówiąc krótko, zamiast acronym należy używać elementu abbr.

Co mówi specyfikacja

Element abbr reprezentuje skrót lub akronim…

Proste, prawda?

Jak go stosować

abbr jest elementem śródliniowym, więc możemy go używać w następujący sposób:

<p> Język <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> jest najlepszym wynalazkiem naszych czasów.</p>

Ponieważ abbr jest elementem śródliniowym, można go używać z innymi elementami, jak strong i a:


<p>Organizacja <a href="http://w3.org"><abbr title="World Wide Web Consortium">W3C</abbr></a> powinna zatrudniać webmasterów z portalu <abbr>HTML</abbr>5 doctors.</p>

Pamiętaj, że skróty to nie zawsze złożenia utworzone z wielkich liter. Elementu abbr można także używać do oznaczenia skróconych słów. Na przykład:

<h1><abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>5 Doctors <abbr title="Incorporated">Inc.</abbr></h1>

Atrybut title powoduje utworzenie chmurki, która wyświetla się po najechaniu kursorem myszy na dany element:

Chmurka wyświetlona w wyniku najechania kursorem na element  abbr Chmurka wyświetlona w wyniku najechania kursorem na element abbr

Podkreślenie jest domyślnie dodawane w przeglądarkach Firefox i Opera, natomiast w IE 8, Safari i Chrome trzeba je dodać za pomocą CSS.

<style>
abbr {border-bottom: 1px dotted black;}
</style>

Kiedy stosować atrybut title

Element abbr nie zawsze musi mieć atrybut title, jednak nie zaszkodzi go dodać. Zależy to głównie od zawartości dokumentu i jego odbiorców, a także od tego, czy skrót będzie się pojawiał w całym dokumencie.

Na przykład na tej stronie skróty takie jak HTML, CSS oraz IE zawsze umieszczamy w elemencie abbr, ale nie dodajemy atrybutu title, ponieważ uważamy, że wiecie co oznaczają te skrótowce. Jednak w stronach dla szerszego grona odbiorców, jak na przykład serwis informacyjny użylibyśmy atrybutu title, ponieważ zwykle osoby przeglądające internet nie znają języka HTML.

Jeśli użyjesz atrybutu title w pierwszym wystąpieniu skrótu, to możesz go pominąć już w kolejnych.

W specyfikacji podano także jak stosować element <abbr title="..."> w przypadku skrótowców w liczbie mnogiej. Jeśli liczba mnoga pojawia się w elemencie abbr, powinna być także użyta w atrybucie title (zasadę tę można odnieść także do formy dzierżawczej) — choć to raczej nie dotyczy języka polskiego.


<p>What am I supposed to do with all these Beatles <abbr title="compact discs">CDs</abbr> now that I've repurchased them on iTunes?</p>

<p>I've packed in my job to become an astronaut on <abbr title="National Aeronautics and Space Administration's">NASA's</abbr> new space rocket!</p>

Akronimy i skróty: jaka jest różnica

Mimo, że są podobne, istnieją różnice pomiędzy akronimami i skrótami. Akronim to zestaw liter, które tworzą nowe słowo, jak na przykład NATO, natomiast w skrótach, tak jak BBC, każdą literę czyta się osobno.

Dlaczego jeden albo drugi

Pomimo subtelnych i raczej pedantycznych różnic pomiędzy akronimami i skrótami, prawdziwym powodem, dla którego w języku HTML 4 stosuje się dwa osobne elementy jest wojna przeglądarek. Ponad dziesięć lat temu Netscape utworzył element abbr, podczas gdy Microsoft utworzył acronym. W3C nie mogła (lub nie chciała) faworyzować któregokolwiek z nich, więc od tamtego czasu stosuje się oba (do HTML 5).

Zawsze było dużo zamieszania przy stosowaniu obu tych elementów. Można o tym przeczytać w liście archiwalnym z 1997 roku.

Element abbr ma także problemy ze zgodnością z przeglądarkami. Przeglądarki IE 6 i IE 7 go nie obsługują , więc wielu informatyków zawsze używa elementu acronym. Ja sam tak robiłem, gdy pracowałem dla organizacji sektora publicznego — każda strona zawierała wiele akronimów!

Żeby element abbr został rozpoznany w przeglądarkach IE 6 i IE 7, trzeba go utworzyć za pomocą języka JavaScript:


<!--[if lte IE 7]>
<script type="text/javascript">document.createElement('abbr');</script>
<![endif]-->

Podsumowanie

Z powodu zamieszania związanego z definicją i niezgodnością z przeglądarkami, element acronym nie znalazł się w specyfikacjach XHTML 2 (porzucony projekt) i HTML 5. Został on połączony z abbr, którego definicja brzmi: „Element abbr stosuje się dla skrótów i akronimów”.

Mam nadzieję, że nie będziesz mieć problemu ze stosowaniem elementu abbr. Jeśli kiedyś używałeś elementu acronym, teraz wystarczy, że zamienisz go na abbr.

Autor: Tom Leadbetter

Źródło: http://html5doctor.com/the-abbr-element/

Tłumaczenie: Maciej Kusina

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY-NC 2.0 UK

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *