Testowanie obsługi HTML5

> Dodaj do ulubionych |
Share

Jeśli zastanawiasz się, która przeglądarka internetowa aktualnie najlepiej obsługuje najnowszą wersję języka HTML — HTML5 — to możesz to sprawdzić na specjalnej stronie internetowej do testowania obsługi różnych elementów HTML5 przez przeglądarki.

W tym celu wystarczy wejść pod adres http://html5test.com/ w przeglądarce. Po wejściu na stronę uruchamiane są znajdujące się na niej skrypty i wyświetlany jest wynik w postaci punktacji. Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać przeglądarka to 500. Na przykład Firefox 19 w Windows 7 otrzymał w teście 393 punkty na 500 możliwych i 10 punktów bonusowych.

Lepiej od Firefoksa spisuje się np. przeglądarka Chrome 24, która w teście w systemie Windows 7 otrzymała aż 448 punktów i 13 punktów bonusowych.

Oczywiście test nie jest idealny. Nie sprawdza np. wszystkich nowych własności języka HTML5 ani nie testuje każdej wykrywanej funkcji. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawe i przydatne narzędzie pozwalające wyrobić sobie pogląd na temat tego, jak wybrana przeglądarka radzi sobie z najnowszym standardem HTML-a.

Jak naliczane są punkty

Skrypt sprawdza obsługę różnych nowych własności języka HTML5 i dla każdej obsługiwanej własności daje przynajmniej 1 punkt. Oprócz głównej specyfikacji HTML5 i innych specyfikacji utworzonych przez grupę roboczą W3C ds. HTML pod uwagę brane są też inne, także niedokończone. Wśród nich można wymienić także WebGL, mimo że nie jest to produkt W3C, ponieważ technologia ta stanowi rozszerzenie elementu canvas HTML5 kontekstem 3D.

Punkty bonusowe są przyznawane za obsługę kodeków audio i wideo oraz obsługę kodu SVG i MathML osadzonego bezpośrednio w dokumencie HTML. Punkty te nie wliczają się do ogólnego wyniku, ponieważ w specyfikacji HTML5 nie jest wymagana obsługa jakiegokolwiek kodeka audio ani wideo. To samo dotyczy SVG i MathML — w HTML5 określone są tylko zasady osadzania treści tego typu w plikach HTML.