Lekcja 2.2. Uruchamianie aplikacji

> Dodaj do ulubionych

Jeśli utworzyłeś projekt Android zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poprzedniej lekcji, to masz w nim domyślny zestaw plików źródłowych, dzięki którym od razu możesz uruchomić swoją aplikację.

Sposób uruchomienia aplikacji zależy od dwóch czynników: czy masz prawdziwe urządzenie z systemem Android oraz czy używasz środowiska Eclipse. W tej lekcji dowiesz się, jak zainstalować swoją aplikację w urządzeniu z systemem Android oraz w emulatorze Androida, w obu przypadkach przy użyciu Eclipse i wiersza poleceń.

Zanim uruchomisz aplikację Android, powinieneś wiedzieć o kilku katalogach i plikach, które znajdują się w projekcie:

AndroidManifest.xml
Plik manifestu zawiera opis podstawowych właściwości aplikacji i definicje jej składników. Więcej na temat deklaracji, jakie można znaleźć w tym pliku dowiesz się w dalszych lekcjach kursu.
src/
Katalog, w którym zapisywane są główne pliki źródłowe aplikacji. Domyślnie zawiera on klasę Activity, która jest uruchamiana, gdy użytkownik uruchomi aplikację za pomocą ikony startowej.
res/
Katalog zawierający kilka podkatalogów z zasobami aplikacji. Oto niektóre z nich:
drawable-hdpi/
Katalog na rysowalne obiekty (np. mapy bitowe) przeznaczone dla ekranów o wysokiej rozdzielczości (hdpi). Inne katalogi ze słowem drawable w nazwie zawierają materiały dotyczące innych rozdzielczości ekranu.
layout/
Katalog na pliki zawierające definicję interfejsu użytkownika aplikacji.
values/
Katalog na inne pliki XML zawierający różne zasoby, jak np. definicje łańcuchów i kolorów.

Gdy skompilujesz i uruchomisz domyślną aplikację Android, nastąpi uruchomienie klasy Activity i wczytanie pliku układu powodującego wyświetlenie napisu „Hello World”. Efekt nie jest powalający, ale w tym przypadku najważniejsze jest, aby nauczyć się w ogóle uruchamiać aplikacje. Potem przyjdzie czas na ich rozwijanie.

Uruchamianie aplikacji na prawdziwym urządzeniu

Jeśli masz urządzenie z systemem Android, możesz w nim zainstalować swoją aplikację w następujący sposób:

 1. Podłącz urządzenie do komputera, na którym znajduje się aplikacja za pomocą kabla USB. Jeśli używasz systemu Windows, może być konieczne zainstalowanie sterowników USB dla twojego urządzenia. Informacje na temat instalowania tych sterowników znajdują się na stronie sterowniki OEM do USB.
 2. W ustawieniach urządzenia należy włączyć opcję USB debugging (w większości urządzeń należy przejść do ustawień (Settings), a następnie Applications > Development lub od Android 4.0 kliknąć Developer options).

Aby uruchomić aplikację za pomocą Eclipse, otwórz jeden z plików projektu i kliknij przycisk Run na pasku narzędzi. Eclipse zainstaluje aplikację w urządzeniu i ją uruchomi.

Aby uruchomić aplikację z poziomu wiersza poleceń:

 1. Przejdź w wierszu poleceń do katalogu głównego projektu Android i wykonaj następujące polecenie:

  ant debug
  
 2. Sprawdź czy katalog platform-tools/ SDK Androida znajduje się w zmiennej środowiskowej PATH i jeśli tak, wykonaj poniższe polecenie:

  adb install bin/MyFirstApp-debug.apk
  
 3. Następnie w urządzeniu znajdź aplikację MyFirstActivity i uruchom ją.

W ten sposób tworzy i uruchamia się aplikacje Android na urządzeniach! Aby rozpocząć programowanie, przejdź do lekcji o tworzeniu interfejsów użytkownika.

Uruchamianie aplikacji w emulatorze

Niezależnie czy używasz Eclipse, czy wiersza poleceń, aby uruchomić aplikację w emulatorze, musisz najpierw utworzyć tzw. wirtualne urządzenie Android (AVD). AVD to konfiguracja sprzętowa dla emulatora Androida, za pomocą której można tworzyć modele różnych urządzeń.

Rysunek 1. Menedżer wirtualnych urządzeń Android zawierający listę kilku takich wirtualnych urządzeń
Rysunek 1. Menedżer wirtualnych urządzeń Android zawierający listę kilku takich wirtualnych urządzeń

Aby utworzyć AVD:

 1. Uruchom narzędzie Android Virtual Device Manager:
  • W Eclipse kliknij przycisk Android Virtual Device Manager na pasku narzędzi.
  • W wierszu poleceń przejdź do katalogu <sdk>/tools/ i wykonaj następujące polecenie:

    
   android avd
   
 2. W oknie i>Android Virtual Device Manager kliknij przycisk New.
 3. Wprowadź dane konfiguracyjne urządzenia. Podaj nazwę, docelową platformę, rozmiar karty SD oraz określ skórkę (domyślnie jest HVGA).
 4. Kliknij przycisk Create AVD.
 5. Wybierz nowo utworzone urządzenie na liście w oknie Android Virtual Device Manager i kliknij przycisk Start.
 6. Gdy emulator uruchomi się, odblokuj ekran.

Aby uruchomić aplikację za pomocą Eclipse, otwórz jeden z plików projektu i kliknij przycisk Run na pasku narzędzi. Eclipse zainstaluje aplikację w urządzeniu i ją uruchomi.

Aby uruchomić aplikację z poziomu wiersza poleceń:

 1. Przejdź w wierszu poleceń do katalogu głównego projektu Android i wykonaj następujące polecenie:

  ant debug
  
 2. Sprawdź czy katalog platform-tools/ SDK Androida znajduje się w zmiennej środowiskowej PATH i jeśli tak, wykonaj poniższe polecenie:

  adb install bin/MyFirstApp-debug.apk
  
 3. Następnie w emulatorze znajdź aplikację MyFirstActivity i uruchom ją.

W ten sposób tworzy i uruchamia się aplikacje Android na emulatorze! Aby rozpocząć programowanie, przejdź do następnej lekcji.

Autor: Google

Źródło: https://developer.android.com/training/basics/firstapp/running-app.html

Tłumaczenie: Łukasz Piwko

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY 2.5