Lekcja 3.1. Tworzenie paska akcji

> Dodaj do ulubionych

W tej lekcji

Warto przeczytać

Najprostszy pasek akcji zawiera nazwę obecnej aktywności wraz z umiejscowioną po lewej stronie ikoną aplikacji. Nawet w tak prostej formie jest on przydatny we wszystkich aktywnościach — za jego pośrednictwem użytkownicy otrzymują informację na temat swojego aktualnego położenia, a ponadto zapewnia on stałą tożsamość aplikacji.

Rysunek 1. Pasek akcji z ikoną aplikacji i nazwą aktywności
Rysunek 1. Pasek akcji z ikoną aplikacji i nazwą aktywności

Aby dodać prosty pasek, musisz upewnić się, że twoja aplikacja korzysta z motywu aktywności, który pozwala na jego uruchomienie. Z motywu takiego można skorzystać na dwa różne sposoby w zależności od najniższej wersji systemu Android, jaką obsługuje dana aplikacja. Zostały one osobno omówione w dwóch częściach tej lekcji.

Aplikacje obsługujące system Android tylko w wersji 3.0 i nowszych

Poczynając od Androida 3.0 (wersja 11 API) pasek akcji dostępny jest we wszystkich aktywnościach, które korzystają z motywu Theme.Holo (lub potomnego). Przy nadaniu atrybutowi targetSdkVersion lub minSdkVersion wartości 11 bądź wyższej staje się on motywem domyślnym.

Aby dodać do aktywności pasek akcji, wystarczy zatem nadać któremukolwiek z wymienionych atrybutów wartość nie mniejszą niż 11. Przykład:

<manifest ... >
  <uses-sdk android:minSdkVersion="11" ... />
  ...
</manifest>

Teraz cała aplikacja korzysta z motywu Theme.Holo, a we wszystkich aktywnościach widoczny jest pasek akcji. To wszystko.

Aplikacje obsługujące system Android w wersji 2.1 i nowszych

Aby móc skorzystać z paska akcji w systemie Android starszym niż wersja 3.0 (ale minimum w wersji 2.1), do aplikacji należy dołączyć bibliotekę pomocniczą Android.

Na początek przeczytaj rozdział Dodawanie biblioteki pomocniczej i dodaj bibliotekę v7 appcompat (po pobraniu paczki z biblioteką postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w podrozdziale Dodawanie bibliotek z zasobami).

Po zintegrowaniu biblioteki z aplikacją:

 1. Ustaw swoją aktywność jako podklasę klasy ActionBarActivity. Przykład:

  public class MainActivity extends ActionBarActivity { ... }
 2. Zmień znajdujący się w pliku manifestu element <application> lub pojedyncze elementy <activity> — mają korzystać z motywów Theme.AppCompat. Przykład:

  <activity android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light" ... >
  

Teraz pasek akcji będzie dostępny w aplikacjach uruchamianych pod Androidem w wersji 2.1 (wersja 7 API) i starszych.

Nie zapomnij określić wersji API w manifeście:

<manifest ... >
  <uses-sdk android:minSdkVersion="7" android:targetSdkVersion="18" />
  ...
</manifest>

Autor: Google

Źródło: https://developer.android.com/training/basics/actionbar/setting-up.html

Tłumaczenie: Joanna Liana

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY 2.5