Lekcja 1.1. Dodawanie platform i pakietów

> Dodaj do ulubionych

Pakiety

W SDK Android narzędzia, platformy i inne składniki są zawarte w pakietach, które można pobrać za pomocą menedżera pakietów (Android SDK Manager). Oryginalny pakiet SDK, który pobrałeś zawiera tylko narzędzia SDK (SDK Tools). Aby móc pisać aplikacje na Androida, należy dodatkowo pobrać przynajmniej jedną platformę Android i najnowsze narzędzia SDK dla tej platformy.

Pakiety SDK można zainstalować i zaktualizować w dowolnym momencie za pomocą menedżera SDK.

Menedżer SDK

Jeśli narzędzia SDK zostały zainstalowane za pomocą instalatora Windows, menedżer SDK powinien zostać uruchomiony automatycznie. Jeśli tak się nie stało, można go uruchomić na jeden z poniższych sposobów:

  • W systemie Windows dwukrotnie kliknij plik SDK Manager.exe, który znajduje się w katalogu głównym SDK.
  • W systemach Mac i Linux należy uruchomić terminal i przejść do katalogu tools/ w SDK, a następnie wykonać polecenie android sdk.

Menedżer SDK automatycznie wybierze zestaw zalecanych pakietów. Aby je zainstalować, wystarczy kliknąć przycisk Install. Menedżer zainstaluje wybrane pakiety w środowisku SDK Androida. Poniżej znajdują się opisy niektórych pakietów SDK i informacje, które z nich zalecamy zainstalować.

Po zainstalowaniu odpowiednich dla siebie pakietów możesz przejść na następną stronę.

Rysunek 1. Menedżer SDK Android z wyświetlonymi dostępnymi, zainstalowanymi i gotowymi do aktualizacji pakietami SDK
Rysunek 1. Menedżer SDK Android z wyświetlonymi dostępnymi, zainstalowanymi i gotowymi do aktualizacji pakietami SDK

Zalecane pakiety

Poniżej znajduje się opis pakietów wymaganych i zalecanych:

SDK Tools
Wymagany. W świeżej instalacji SDK zawsze znajduje się najnowsza wersja tego pakietu. Pamiętaj, aby go aktualizować.
SDK Platform-tools
Wymagany. Pakiet ten musi być zainstalowany podczas pierwszej instalacji SDK.
SDK Platform
Wymagany. Aby móc kompilować swoje aplikacje, musisz pobrać do swojego środowiska przynajmniej jedną platformę. Aby zapewnić użytkownikom jak najlepszy komfort korzystania z aplikacji na najnowszych urządzeniach, zalecamy kompilowanie programów dla najnowszych wersji platform. Aplikacje takie będzie można uruchamiać także na starszych wersjach, a kompilacja dla najnowszej wersji jest potrzebna po to, aby zostały wykorzystane także nowe funkcje najnowszych wersji Androida.

Na początek pobierz najnowszą wersję Androida i najstarszą wersję, jaką planujesz brać pod uwagę (zalecamy Android 2.2).
Obraz systemu
Zalecany. Podczas gdy wielu programistów ma jedno lub kilka urządzeń z Androidem, na których można testować aplikacje, raczej nikt nie dysponuje urządzeniami z każdą wersją Androida obsługiwaną przez jego aplikacje. Dobrym zwyczajem jest pobieranie obrazów wszystkich obsługiwanych wersji systemu Android i testowanie swoich aplikacji w każdej z nich przy użyciu emulatora Android.
Pomoc do Androida
Zalecany. Zawiera statyczną bibliotekę umożliwiającą używanie kilku najnowszych API Androida (m.in. fragments i paru innych niedostępnych w samym frameworku) na urządzeniach z Androidem od 1.6. Wymagają tego wszystkie szablony aktywności dostępne podczas tworzenia nowego projektu przy użyciu wtyczki ADT. Więcej informacji na temat biblioteki pomocniczej znajduje się na stronie Support Library.
Przykłady SDK
Zalecany. Jest to przykładowy kod źródłowy, który można wykorzystać do nauki o systemie Android, załadować jako projekt i wczytać oraz użyć we własnych aplikacjach. Dostępnych jest wiele pakietów z przykładami — po jednym dla każdej wersji platformy Android. Wybierając pakiet przykładów do pobrania, należy zdecydować się na ten, którego poziom API odpowiada poziomowi API platformy Android, której obsługa jest planowana.

Autor: Google

Źródło: http://developer.android.com/sdk/installing/adding-packages.html

Tłumaczenie: Łukasz Piwko

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY 2.5