Lekcja 2.1. Tworzenie projektu

> Dodaj do ulubionych

W tej lekcji:

 1. Tworzenie projektu w Eclipse
 2. Tworzenie projektu przy użyciu narzędzi wiersza poleceń

Należy przeczytać:

Projekt Android zawiera wszystkie pliki, z których składa się aplikacja. Dzięki narzędziom z pakietu SDK Androida można łatwo utworzyć nowy projekt z domyślnym zestawem katalogów i plików.

W tej lekcji nauczysz się tworzyć projekty w Eclipse (przy użyciu wtyczki ADT) i z poziomu wiersza poleceń przy użyciu narzędzi z pakietu SDK Androida.

Tworzenie projektu w Eclipse

 1. Uruchom Eclipse i kliknij przycisk New Android App Project na pasku narzędzi. (Jeśli nie ma tego przycisku, to znaczy, że nie zainstalowałeś wtyczki ADT — zobacz Instalowanie wtyczki do Eclipse).

  Rysunek 1. Kreator nowego projektu Android w Eclipse
  Rysunek 1. Kreator nowego projektu Android w Eclipse
 2. Wypełnij formularz, który zostanie wyświetlony:
  • Application Name (nazwa aplikacji) to nazwa, którą będą widzieć użytkownicy. W tym projekcie użyjemy przykładowej nazwy My First App.
  • Project Name (nazwa projektu) to nazwa katalogu, w którym będzie przechowywany projekt oraz która będzie widoczna w Eclipse.
  • Package Name (nazwa pakietu) to pakietowa przestrzeń nazw twojej aplikacji (obowiązują takie same zasady dotyczące pakietów, co w języku programowania Java). Nazwa pakietu musi być unikatowa wśród wszystkich pakietów zainstalowanych w systemie Android. Dlatego najlepiej jest użyć nazwy zaczynającej się od odwróconej nazwy domeny organizacji lub podmiotu publikującego. W tym projekcie użyjemy nazwy com.example.myfirstapp, ale należy pamiętać, że w serwisie Google Play nie można publikować aplikacji używających przestrzeni nazw com.example.
  • Build SDK (SDK kompilacji) to wersja platformy, dla której ma być kompilowana aplikacja. Domyślnie jest wybierana najnowsza wersja Androida dostępna w SDK. (Powinna to być wersja 4.1 lub nowsza. Jeśli jest ona u ciebie niedostępna, zainstaluj ją przy użyciu menedżera SDK). Oczywiście nadal możesz tworzyć aplikacje działające także w starszych wersjach systemu, ale wybierając najnowszą wersję masz dostęp do nowych funkcji i możesz optymalnie wykorzystać ostatnie nowinki pozwalające uzyskać znakomite efekty.
  • Minimum Required SDK (minimalny wymagany SDK) to najstarsza wersja Androida, jaka będzie obsługiwana przez aplikację. Aby twoja aplikacja dała się uruchomić na jak największej liczbie urządzeń, należy wybrać najstarszą wersję, która umożliwia uruchomienie podstawowych funkcji aplikacji. Jeśli aplikacja ma jakieś funkcje wymagające nowszych rozwiązań, ale nie są one niezbędna do działania aplikacji, można sprawić, aby funkcja ta była włączana tylko w tych systemach, które są w stanie ją obsłużyć.
   W tym projekcie pozostawimy to ustawienie bez zmian.
 3. Kliknij przycisk Next.
 4. W następnym oknie zostaną wyświetlone narzędzia do tworzenia ikony uruchamiania aplikacji.

  Ikonę tę można dostosować na kilka sposobów, a dodatkowo narzędzie generuje ikonę dla wszystkich rozdzielczości ekranu. Przed opublikowaniem aplikacji należy sprawdzić czy ikona spełnia wymagania określone w przewodniku Iconography.

  Kliknij przycisk Next.

 5. Teraz możesz wybrać szablon aktywności, na bazie którego będziesz budować swoją aplikację.

  W tym projekcie wybierzemy pozycję BlankActivity. Po jej wybraniu kliknij przycisk Next.

 6. Pozostaw wszystkie domyślne ustawienia aktywności i i kliknij przycisk Finish.

Masz gotowy projekt Android z domyślnymi plikami i możesz rozpocząć budowę aplikacji. Przejdź do części uruchamianie aplikacji Android.

Tworzenie projektu przy użyciu narzędzi wiersza poleceń

Jeśli nie używasz środowiska Eclipse z wtyczką ADT, możesz utworzyć projekt przy użyciu narzędzi pakietu SDK z poziomu wiersza poleceń:

 1. Przejdź do katalogu tools/ w SDK Android.
 2. Wykonaj następujące polecenie:

  android list targets
  

  Spowoduje to wyświetlenie listy dostępnych platform Android, które pobrałeś dla swojego SDK. Znajdź platformę, dla której chcesz kompilować swoją aplikację. Zanotuj identyfikator docelowej platformy. Zalecane jest wybranie możliwie jak najnowszej wersji. Oczywiście nadal możesz tworzyć aplikacje działające także w starszych wersjach systemu, ale wybierając najnowszą wersję docelową możesz optymalnie wykorzystać najnowsze urządzenia.

  Jeśli lista docelowych platform jest pusta, należy jakieś zainstalować przy użyciu menedżera SDK Androida (Android SDK Manager). Zobacz Dodawanie platform i pakietów.

 3. Wykonaj następujące polecenie:

  android create project --target --name MyFirstApp 
  --path <ścieżka-do-przestrzeni-roboczej>/MyFirstApp --activity MainActivity 
  --package com.example.myfirstapp
  

  W miejsce <id-celu> wpisz identyfikator z listy platform docelowych (z poprzedniego kroku), a w miejsce <ścieżka-do-przestrzeni-roboczej> wpisz ścieżkę do katalogu, w którym chcesz zapisywać swoje projekty Android.

Masz gotowy projekt Android z domyślnymi ustawieniami i możesz rozpocząć budowę aplikacji. Przejdź do następnej lekcji.

Autor: Google

Źródło: https://developer.android.com/training/basics/firstapp/creating-project.html

Tłumaczenie: Łukasz Piwko

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY 2.5