Lekcja 1. Instalacja SDK Androida

> Dodaj do ulubionych

Pakiet narzędzi SDK do Androida zawiera biblioteki API i narzędzia programistyczne potrzebne do tworzenia, testowania, debugowania i kompilowania aplikacji i gier dla systemu Android.

SDK Androida można pobrać na stronie Get the Android SDK. Gdy to zrobisz, musisz przygotować swoje środowisko pracy.

Pobrany pakiet SDK nie jest kompletnym środowiskiem. Zawiera tylko podstawowe narzędzia, za pomocą których można pobrać pozostałe pakiety SDK (np. najnowszy obraz systemu).

Rozpoczynanie pracy w systemie Windows

Pakiet który pobrałeś jest plikiem wykonywalnym uruchamiającym instalatora. Instalator ten sprawdza czy w komputerze znajdują się potrzebne narzędzia, takie jak odpowiednia wersja pakietu Java SE Development Kit (JDK) i w razie potrzeby je instaluje. Narzędzia SDK są przez instalator zapisywane w domyślnej lokalizacji, którą można zmienić.

Zapamiętaj nazwę i położenie katalogu SDK w swoim systemie, ponieważ będziesz ich później potrzebować podczas konfiguracji wtyczki ADT i używania narzędzi SDK w wierszu poleceń.

Po zainstalowaniu narzędzi instalator zaproponuje uruchomienie menedżera SDK Androida (Android SDK Manager). Uruchom go i kontynuuj instalację klikając znajdujące się po prawej stronie łącze Next.

Rozpoczynanie pracy w systemie Mac

Pakiet, który pobierzesz będzie w formacie .zip. Rozpakuj go i zapisz w bezpiecznym miejscu na komputerze. Domyślnie pliki SDK są wypakowywane do katalogu o nazwie android-sdk-mac_x86.

Zapamiętaj nazwę i położenie katalogu SDK w swoim systemie, ponieważ będziesz ich później potrzebować podczas konfiguracji wtyczki ADT i używania narzędzi SDK w wierszu poleceń.

Kontynuuj instalację klikając znajdujące się po prawej stronie łącze Next.

Rozpoczynanie pracy w systemie Linux

Pakiet, który pobierzesz będzie w formacie .tgz. Rozpakuj go i zapisz w bezpiecznym miejscu na komputerze. Domyślnie pliki SDK są wypakowywane do katalogu o nazwie android-sdk-linux_x86.

Zapamiętaj nazwę i położenie katalogu SDK w swoim systemie, ponieważ będziesz ich później potrzebować podczas konfiguracji wtyczki ADT i używania narzędzi SDK w wierszu poleceń.

Kontynuuj instalację klikając znajdujące się po prawej stronie łącze Next.

Rozwiązywanie problemów w systemie Ubuntu

 • Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalacji i konfiguracji Javy w swoim komputerze, możesz skorzystać z następujących zasobów:
 • Poniżej znajduje się opis sposobu instalacji Javy i środowiska Eclipse przed instalacją SDK Androida i wtyczki ADT.
  1. Jeśli używasz systemu 64-bitowego, musisz zainstalować pakiet ia32-libs przy użyciu polecenia apt-get:

   apt-get install ia32-libs
   
  2. Następnie zainstaluj Javę:

   apt-get install sun-java6-jdk
   
  3. Menedżer pakietów Ubuntu aktualnie nie udostępnia Eclipse 3.6, dlatego lepiej jest pobrać tę wersję środowiska z witryny eclipse.org (http://www.eclipse.org/downloads/). Zalecana jest wersja Eclipse z Javą lub RCP.
  4. Zainstaluj SDK i wtyczkę ADT.

Źródło: https://developer.android.com/training/index.html

Tłumaczenie: Łukasz Piwko

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY 2.5