Lekcja 3.4. Pasek akcji w trybie nakładkowym

> Dodaj do ulubionych

W tej lekcji

Warto przeczytać

Wg ustawień domyślnych pasek akcji wyświetlany jest w górnej części okna aktywności, przez co ogranicza nieco miejsce dla pozostałych elementów układu. Jeśli chciałbyś ukryć bądź z powrotem wyświetlić pasek w trakcie korzystania z aplikacji, możesz zrobić to poprzez wywołanie metod hide() i show() na obiekcie ActionBar. W takim wypadku system będzie musiał jednak ponownie obliczyć i narysować układ biorąc pod uwagę dostępne miejsce.

Rysunek 1. Pasek akcji galerii działający w trybie nakładkowym
Rysunek 1. Pasek akcji galerii działający w trybie nakładkowym

Aby uniknąć konieczności zmieniania rozmiaru układu przy przełączaniu paska akcji, możesz aktywować tryb nakładkowy (ang. overlay mode) paska. Wówczas układ aktywności będzie zajmował całe dostępne miejsce — tak, jakby paska akcji nie było — zaś sam pasek zostanie nałożony na układ. Górna część układu będzie w pewnym stopniu przesłonięta, jednak przy przełączaniu paska zniknie konieczność zmiany rozmiaru układu, a animacje będą płynne.

Włączanie trybu nakładkowego

Aby przełączyć pasek akcji w tryb nakładkowy, musisz utworzyć własny motyw, który będzie rozszerzał motyw już istniejący oraz przypisać własności android:windowActionBarOverlay wartość true.

Android 3.0 i nowsze

Jeśli najniższa wersja SDK jaką obsługuje twoja aplikacja ma numer 11 lub wyższy, rodzicem utworzonego przez ciebie motywu powinien być motyw Theme.Holo (lub jakiś jego motyw potomny). Przykład:

<resources>
  <!-- motyw zastosowany w aplikacji lub aktywności -->
  <style name="CustomActionBarTheme"
      parent="@android:style/Theme.Holo">
    <item name="android:windowActionBarOverlay">true</item>
  </style>
</resources>

Android 2.1 lub nowszy

Jeśli korzystasz w swojej aplikacji z biblioteki pomocniczej w celu uzyskania zgodności ze wersjami Androida starszymi niż 3.0, rodzicem utworzonego przez ciebie motywu powinien być motyw Theme.AppCompat (lub jeden z jego potomków). Przykład:

<resources>
  <!-- motyw zastosowany w aplikacji lub aktywności -->
  <style name="CustomActionBarTheme"
      parent="@android:style/Theme.AppCompat">
    <item name="android:windowActionBarOverlay">true</item>

    <!-- zgodność z biblioteką pomocniczą -->
    <item name="windowActionBarOverlay">true</item>
  </style>
</resources>

Zwróć uwagę, że w motywie tym styl windowActionBarOverlay został zdefiniowany dwukrotnie: raz przy użyciu przedrostka android:, a raz bez. Definicja z przedrostkiem android: dotyczy tych wersji systemu, które zawierają już ten styl, zaś definicja bez przedrostka odnosi się do starszych wersji, które muszą odczytać go z biblioteki pomocniczej.

Wyznaczanie górnego marginesu układu aplikacji

Pasek akcji funkcjonujący w trybie nakładkowym może przesłonić część elementów układu aplikacji, które powinny pozostawać widoczne. Aby sprawić, by zawsze znajdowały się pod paskiem akcji można dodać górny margines albo dopełnienie, korzystając z wysokości przypisanej atrybutowi actionBarSize. Przykład:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingTop="?android:attr/actionBarSize">
  ...
</RelativeLayout>

Jeśli obsługujesz pasek akcji za pomocą biblioteki pomocniczej, musisz usunąć przedrostek android:. Przykład:

<!-- zgodność z biblioteką pomocniczą -->
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingTop="?attr/actionBarSize">
  ...
</RelativeLayout>

W tym przypadku pozbawiona przedrostka własność attr/actionBarSize będzie działać we wszystkich wersjach systemu Android, nawet w wersji 3.0 i wyższych.

Autor: Google

Źródło: https://developer.android.com/training/basics/actionbar/overlaying.html

Tłumaczenie: Joanna Liana

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY 2.5