Lekcja 1.2. Instalowanie wtyczki ADT do Eclipse

> Dodaj do ulubionych

Istnieje specjalna wtyczka do środowiska Eclipse — ADT — umożliwiająca tworzenie w nim aplikacji na Androida. Wtyczka ta tworzy wszechstronne zintegrowane środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji Android. Rozszerza ona możliwości Eclipse o funkcje związane z tworzeniem projektów Android, interfejsów użytkownika aplikacji, debugowania oraz eksportowania podpisanych (lub niepodpisanych) pakietów aplikacyjnych (APK) gotowych do użytku.

Jeśli planujesz używać Eclipse do tworzenia aplikacji przy użyciu dodatku ADT, najpierw sprawdź czy masz odpowiednią wersję środowiska wymienioną na stronie z opisem wymagań systemowych.

Aby zainstalować Eclipse, należy je pobrać ze strony http://www.eclipse.org/downloads/. Zalecane jest używanie wersji Eclipse Classic. Dopuszczalne jest też korzystanie z wersji Java i RCP.

Pobieranie wtyczki ADT

 1. Uruchom Eclipse i kliknij kolejno Help > Install New Software.
 2. Kliknij przycisk Add, który znajdziesz w prawym górnym rogu okna.
 3. W oknie Add Repository, które zostanie wyświetlone, w polu Name wpisz ADT Plugin, a w polu Location wpisz poniższy adres URL:

  https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
 4. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli wystąpią jakieś problemy z pobieraniem wtyczki, zmień protokół HTTPS w adresie URL na HTTP (HTTPS jest preferowany ze względów bezpieczeństwa).

 5. W oknie dialogowym Available Software zaznacz pole wyboru Developer Tools i kliknij przycisk Next.
 6. W następnym oknie zostanie wyświetlona lista narzędzi do pobrania. Kliknij przycisk Next.
 7. Przeczytaj i zaakceptuj licencję, a następnie kliknij przycisk Finish.

  Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że nie można ustalić autentyczności lub poprawności oprogramowania, kliknij przycisk OK.

 8. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom Eclipse.

Konfiguracja wtyczki ADT

Po uruchomieniu Eclipse należy określić lokalizację katalogu SDK Android:

 1. W oknie Welcome to Android Development, które zostanie wyświetlone wybierz pozycję Use existing SDKs.
 2. Znajdź i wybierz lokalizację katalogu wcześniej zainstalowanego SDK Android.
 3. Kliknij przycisk Next.

Jeśli nie wystąpią żadne błędy, konfiguracja wtyczki ADT będzie zakończona i będzie można przejść dalej.

Aktualizowanie wtyczki ADT

Co jakiś czas publikowana jest nowa wersja wtyczki ADT, która zawiera nowe funkcje i poprawki wykrytych błędów. Ogólnie rzecz biorąc, gdy pojawi się nowa wersja wtyczki ADT, należy jak najszybciej dokonać aktualizacji swojego oprogramowania.

Czasami nowa wersja ADT może zależeć od konkretnej wersji narzędzi SDK Androida. Jeśli takie zależności wystąpią, po zaktualizowaniu wtyczki ADT może być konieczne zaktualizowanie także narzędzi SDK. Aby zaktualizować narzędzia SDK, należy użyć menedżera SDK zgodnie z opisem na stronie Exploring the SDK.

Informacje na temat nowości dostępnych w każdej wersji wtyczki ADT i jej zależności od narzędzi SDK można znaleźć w sekcji Revisions. Aby sprawdzić, jaka wersja jest aktualnie zainstalowana, otwórz okno Eclipse Installed Software klikając kolejno Help > Software Updates i przeczytaj informacje dotyczące wersji Android Development Tools.

Poniżej opisano procedurę sprawdzania czy jest dostępna aktualizacja i jej ewentualnej instalacji:

 1. Kliknij Help > Check for Updates.

  Jeśli nie ma dostępnych aktualizacji, zostanie wyświetlona odpowiednia informacja i na tym koniec.

 2. Jeśli aktualizacje będą dostępne, wybierz Android DDMS, Android Development Tools i Android Hierarchy Viewer, a następnie kliknij przycisk Next.
 3. W oknie dialogowym Update Details kliknij przycisk Next.
 4. Przeczytaj i zaakceptuj licencję, a następnie kliknij przycisk Finish. Nastąpi pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji Android DDMS i Android Development Tools.
 5. Ponownie uruchom Eclipse.

Jeśli podczas aktualizacji wystąpią jakieś problemy, usuń istniejącą wersję wtyczki ADT z Eclipse, a następnie zainstaluj ją od nowa postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części Instalowanie wtyczki ADT.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas pobierania wtyczki ADT zgodnie z opisanymi powyżej wskazówkami wystąpią problemy, można spróbować poniższych rozwiązań:

 • Jeśli Eclipse nie może znaleźć witryny aktualizacyjnej zawierającej wtyczkę ADT, sprawdź czy pomoże zmiana protokołu HTTPS na HTTP w adresie URL. Innymi słowy w polu Location wpisz poniższy adres:
   
  http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
  
 • Jeśli korzystasz z zapory sieciowej (np. w firmie), sprawdź czy ustawienia proxy w Eclipse są prawidłowo skonfigurowane. W Eclipse dane proxy można ustawić klikając Window (w Mac OS X Eclipse) > Preferences > General > Network Connections.

Jeśli nadal nie da się pobrać wtyczki ADT poprzez Eclipse, można pobrać ją ręcznie w postaci pliku ZIP i zainstalować samodzielnie:

 1. Pobierz plik zip wtyczki ADT (nie rozpakowuj go) ze strony http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html
 2. Uruchom Eclipse i kliknij kolejno Help > Install New Software.
 3. Kliknij przycisk Add, który znajdziesz w prawym górnym rogu okna.
 4. W oknie dialogowym Add Repository kliknij Archive.
 5. Wybierz pobrany plik ADT-20.0.3.zip (lub nowszy, jeśli pojawi się nowsza wersja) i kliknij przycisk OK.
 6. W polu nazwy wpisz ADT Plugin i kliknij przycisk OK.
 7. W oknie dialogowym Available Software zaznacz pole wyboru Developer Tools i kliknij przycisk Next.
 8. W następnym oknie zostanie wyświetlona lista narzędzi do pobrania. Kliknij przycisk Next.
 9. Przeczytaj i zaakceptuj licencję, a następnie kliknij przycisk Finish.

  Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że nie można ustalić autentyczności lub poprawności oprogramowania, kliknij przycisk OK.

 10. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom Eclipse.

Aby zaktualizować wtyczkę zainstalowaną przy użyciu pliku ZIP, należy dokonać jej ponownej instalacji zgodnie z powyższym opisem. Nie można w tym celu skorzystać z domyślnego mechanizmu aktualizacji.

Inne problemy występujące podczas instalacji

Niektóre funkcje wtyczki ADT wymagają opcjonalnych pakietów Eclipse (np. WST). Jeśli napotkasz problemy podczas instalacji ADT, możliwe że w Eclipse brakuje któregoś z tych pakietów. Instrukcje jak szybko dodać potrzebne pakiety do Eclipse znajdują się na stronie ADT Installation Error: „requires plug-in org.eclipse.wst.sse.ui”.

Dla użytkowników Linuksa

Jeśli podczas instalacji wtyczki ADT do Eclipse wystąpi poniższy błąd:

An error occurred during provisioning.
Cannot connect to keystore.
JKS

… oznacza to, że nie masz zainstalowanej wirtualnej maszyny Javy. Problem rozwiążesz instalując Sun Java 6. Gdy to zrobisz, możesz ponownie spróbować zainstalować wtyczkę ADT.

Autor: Google

Źródło: http://developer.android.com/sdk/installing/installing-adt.html

Tłumaczenie: Łukasz Piwko

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY 2.5