Lekcja 5. Zarządzanie cyklem życia aktywności

> Dodaj do ulubionych

Co będzie potrzebne

Warto przeczytać

Kiedy użytkownik porusza się po aplikacji, zamyka ją i z powrotem do niej wraca, obiekty klasy aktywności przechodzą przez różne stany w swoich cyklach życia. Na przykład kiedy aktywność uruchamiana jest po raz pierwszy, zostaje wysunięta na pierwszy plan systemu i otrzymuje fokus. W czasie tego procesu system Android wywołuje na niej szereg metod, które odpowiadają za interfejs i inne komponenty aplikacji. Jeśli użytkownik wykona działanie, które spowoduje uruchomienie innej aktywności bądź przełączy się do innej aplikacji, aktywność będzie funkcjonować w tle, a system wywoła na niej kolejne metody (aktywność jest wówczas niewidoczna, lecz zachowywany jest jej obiekt i stan).

W metodach zwrotnych cyklu życia można zadeklarować, jak aplikacja ma się zachować, gdy użytkownik ją opuści lub ponownie otworzy. Można na przykład tak skonfigurować strumieniowy odtwarzacz wideo, aby przejście do innej aplikacji powodowało zatrzymanie odtwarzania filmu i zerwanie połączenia z siecią. Kiedy użytkownik wróci do odtwarzacza, zostanie ustanowione nowe połączenie, a odtwarzanie będzie można wznowić.

W poniższej lekcji poznasz metody zwrotne cyklu życia, które otrzymuje każdy obiekt aktywności. Dowiesz się, jak z nich korzystać, aby aktywność zachowywała się zgodnie z oczekiwaniami użytkownika i nie zużywała nadmiernie zasobów systemowych.

Spis treści

Uruchamianie aktywności
Poznasz podstawowe informacje na temat cyklu życia aktywności i ich tworzenia, a także dowiesz się, w jaki sposób użytkownik może uruchomić aplikację.
Wstrzymywanie i wznawianie aktywności
Dowiesz się, co się dzieje po wstrzymaniu (częściowym przesłonięciu) i wznowieniu aktywności oraz co należy zrobić podczas tych zmian stanu.
Zatrzymywanie i ponowne uruchamianie aktywności
Dowiesz się, co się dzieje, gdy użytkownik całkowicie opuszcza aktywność i do niej wraca.
Odtwarzanie aktywności
Dowiesz się, co się dzieje, gdy aktywność ulega zniszczeniu i jak można w razie konieczności odtworzyć jej stan.

Autor: Google

Źródło: https://developer.android.com/training/basics/activity-lifecycle/index.html

Tłumaczenie: Joanna Liana

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji CC BY 2.5