Atrybut accesskey

Atrybut accesskey służy do określania klawisza skrótu pozwalającego aktywować element na stronie internetowej, który ma ten atrybut zdefiniowany. Przykład użycia Poniższy element textarea można aktywować przy użyciu klawisza skrótu B. <textarea accesskey="b">Jakiś tekst</textarea> Składnia atrybutu … Więcej

Atrybut accept

Atrybut accept służy do określania listy formatów plików, jakie użytkownik może wysłać, korzystając z pola formularza input type=”file”. Jeśli formatów jest więcej niż jeden, należy je od siebie oddzielić przecinkami. Przykład użycia Poniższy element input … Więcej

Atrybut accept-charset

Ten atrybut wyszedł z użycia i nie należy się nim posługiwać. Atrybut accept-charset służy do określania kodowania znaków w danych przesyłanych na serwer z formularza. Jeśli zestawów jest więcej niż jeden, należy je rozdzielić przecinkami. … Więcej

Atrybut action

Atrybut action służy do określania ścieżki do skryptu przetwarzającego dane wysłane z formularza. Skrypt może być napisany w dowolnym „serwerowym języku programowania”. Przykłady użycia Po zatwierdzeniu poniższego formularza dane zostaną wysłane do skryptu skrypt.php. <form … Więcej

Atrybut alink

Atrybut alink służy do ustawiania koloru aktywnych łączy na stronie internetowej. Przykład użycia Aktywne łącza w dokumencie, do którego należy poniższy element body, będą czerwone. <body alink="red"> <p> <a href="https://shebang.pl">Najlepszy serwis dla programistów</a> </p> </body> … Więcej

Atrybut alt

Atrybut alt służy do ustawiania krótkiego opisu elementu strony internetowej, który z jakiegoś powodu nie może zostać wyświetlony. Atrybut ten jest najczęściej wykorzystywany przez przeglądarki nieobsługujące formularzy, niewyświetlające obrazów i czytniki ekranu. Przykład użycia Obraz … Więcej

Atrybut title

Atrybut title służy do ustawiania krótkiego dodatkowego opisu elementu. Opis ten jest przez większość przeglądarek wyświetlany w chmurce pojawiającej się w wyniku najechania kursorem na element mający zdefiniowany ten atrybut. Przykład użycia Obraz graficzny z … Więcej

Atrybut class

Atrybut class służy do przypisywania elementom klas, których następnie można używać w arkuszach stylów CSS. Klas najczęściej używa się do stylizowania elementów za pomocą CSS, ale czasami są one też wykorzystywane do manipulowania elementami struktury … Więcej

Atrybut id

Atrybut id służy do przypisywania elementom identyfikatorów, które następnie można wykorzystać w arkuszach stylów CSS. Najczęściej używa się ich właśnie do stylizowania elementów za pomocą CSS, a także jako punktów docelowych dla kotwic (część adresu … Więcej

Atrybut style

Atrybut style służy do definiowania arkuszy stylów CSS bezpośrednio w znacznikach HTML. Przykład użycia Akapit z przypisanym śródliniowym kaskadowym arkuszem stylów. <p style="color: blue; font-size: 1.2em; line-height: 2em;"> Igrzyska olimpijskie odbywały się już w zamierzchłych … Więcej