Atrybut lang

Atrybuty lang i xml:lang służą do określania języka tekstu w elemencie. Atrybut xml:lang dotyczy tylko elementów XHTML. Przykłady użycia Akapit z tekstem w języku francuskim. <p lang="fr">Le langage C++ est un des langages les plus … Więcej

Atrybut tabindex

Atrybut tabindex służy do określania kolejności aktywowania elementów na stronie za pomocą klawisza Tab. Przykłady użycia Z poniższych trzech elementów formularza jako pierwszy za pomocą klawisza Tab zostanie aktywowany element pole1, drugi — pole2, a trzeci … Więcej

Atrybut contextmenu

Atrybut contextmenu służy do określania menu kontekstowego dla elementu. Wyznaczone w ten sposób menu wyświetli się, gdy użytkownik kliknie element prawym przyciskiem myszy. Przykład użycia Kliknięcie prawym przyciskiem myszy poniższego elementu div spowoduje wyświetlenie menu … Więcej

Atrybut draggable

Atrybut draggable służy do określania czy element może być przeciągany za pomocą myszy. Przykłady użycia Kliknięcie prawym przyciskiem myszy poniższego elementu div spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego o nazwie mojemenu. <div draggable="true">Ten element można przeciągać.</div> Składnia … Więcej

Atrybut dropzone

Atrybut dropzone służy do określania tego, co się dzieje z elementem w wyniku jego przeciągnięcia i upuszczenia. Przykłady użycia Poniższy element div zostanie skopiowany w wyniku upuszczenia. <div dropzone="copy">Ten element zostanie skopiowany.</div> Składnia atrybutu dropzone … Więcej

Atrybut hidden

Atrybut hidden oznacza, że mający go element już lub jeszcze nie powinien znajdować się na stronie albo że jest przeznaczony do użytku przez inne części strony, ale nie bezpośrednio przez użytkownika. Elementy z atrybutem hidden … Więcej

Atrybut spellcheck

Atrybut spellcheck służy do określania czy w treści elementu mają być sprawdzane pisownia i gramatyka. Przykład użycia Treść poniższego akapitu powinna zostać sprawdzona pod kątem poprawności pisowni i gramatyki. <p contenteditable="true" spellcheck="true">Treść akapitu.</p> Składnia atrybutu … Więcej

Atrybut async

Atrybut async sprawia, że skrypt jest wykonywany asynchronicznie. Przykłady użycia Treść poniższego akapitu powinna zostać sprawdzona pod kątem poprawności pisowni i gramatyki. <script type="text/javascript" src="skrypt.js" async></script> <script type="text/javascript" src="skrypt.js" async="async"></script> Składnia atrybutu async <script async> … Więcej

Atrybut autofocus

Atrybut autofocus zdefiniowany dla elementu sprawia, że po wczytaniu strony element ten staje się domyślnie aktywny i gotowy do odbierania danych od użytkownika. Przykład użycia Po wczytaniu strony automatycznie aktywowany zostanie poniższy element formularza. <input … Więcej

Atrybut autoplay

Atrybut autoplay wskazuje, że odtwarzanie pliku audio lub wideo może rozpocząć się bezpośrednio po wczytaniu strony przez przeglądarkę. Przykład użycia Po wczytaniu strony nastąpi automatyczne odtworzenie pliku muzyka.mp3. <audio autoplay> <source src="muzyka.mp3" type="audio/mpeg"> Twoja przeglądarka … Więcej