profesor kodecki
wrz29

Atrybut datetime

Opis atrybutu datetime języków HTML 4.01 i HTML5

Więcej
profesor kodecki
sie11

Atrybut low

Atrybut low służy do określania górnego limitu niskiej wartości zakresu elementu meter, tzn. jeśli minimalna wartość elementu meter wynosi 10, atrybut low może zostać ustawiony na 20, co oznacza, że do 20 wartości przedziału są uważane za niskie. Przykłady użycia Element meter z atrybutem low <meter min="10" max="100" low="20">80%</meter> Składnia atrybutu low <meter...

Więcej
profesor kodecki
sie11

Atrybut optimum

Opis atrybutu optimum języka HTML5

Więcej
profesor kodecki
sie11

Atrybut high

Opis atrybutu high języka HTML5

Więcej
profesor kodecki
sie11

Atrybut rows

Opis atrybutu rows języka HTML5

Więcej
profesor kodecki
sie11

Atrybut value

Atrybut value ma różne zastosowania w zależności od tego, dla jakiego elementu zostanie zdefiniowany. Atrybut value dla elementów button i option W elementach button i option atrybut value określa wartość do wysłania z formularzem. Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, dla elementów tych w formularzu zostaje wysłany pusty łańcuch. Przykłady użycia Przycisk zatwierdzania formularza o wartości przycisk_zatwierdz <button...

Więcej
profesor kodecki
sie11

Atrybut step

Opis atrybutu step języka HTML5

Więcej
profesor kodecki
sie11

Atrybut size

Opis atrybutu size języka HTML5

Więcej
profesor kodecki
sie11

Atrybut required

Opis atrybutu required języka HTML5

Więcej
profesor kodecki
sie11

Atrybut readonly

Opis atrybutu readonly języka HTML5

Więcej