Własność CSS border-block-end

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS border-block-end to zbiorcza własność logiczna służąca do ustawiania szerokości, stylu i koloru końcowej krawędzi obramowania w orientacji blokowej elementu. Ta własność niedziedziczona obejmuje następujące indywidualne logiczne własności obramowania:

Wybór krawędzi przez tę własność zależy od orientacji i kierunku tekstu. Jeśli na przykład tekst jest pisany od góry i od lewej (jak w języku polskim), to własność border-block-end odnosi się do dolnej krawędzi obramowania, a więc odpowiada własności fizycznej border-bottom.

Jeżeli natomiast tekst jest pisany od prawej do lewej i w orientacji pionowej (jak np. w języku japońskim), to własność border-block-end odpowiada własności fizycznej border-right.

Przykład

W tym przykładzie element figure w orientacji blokowej będzie miał ciągłą końcową krawędź obramowania w kolorze bordowym o szerokości 12 pikseli:

figure {
  border-block-end: 12px solid maroon;
}
...
<figure>Lorem ipsum dolor.</figure>

Efekt (przy założeniu, że tekst jest pisany od góry i od lewej):

Efekt użycia własności CSS border-block-end

Poniżej natomiast definiujemy elementowi header końcową krawędź obramowania w orientacji blokowej jako podwójną różową linię o szerokości 10 pikseli.

header {
  border-block-end: 10px double lightpink;
  writing-mode: horizontal-tb;
  direction: ltr;
}
...
<header>Lorem ipsum dolor.</header>

Efekt:

Efekt użycia własności CSS border-block-end - podwójna linia obramowania

Z kolei w następnym przykładzie element div ma ciągłą końcową krawędź obramowania w orientacji blokowej o szerokości czterech pikseli. Jednak w tym przypadku tekst elementu ma orientację pionową i jest pisany od prawej, dlatego zdefiniowana krawędź obramowania pojawia się po lewej stronie elementu.

div {
  border-block-end: 4px solid lightpink;
  writing-mode: vertical-rl;
 }
...
<div>Lorem ipsum dolor.</div>

Efekt:

Efekt użycia własności CSS border-block-end w elemencie z tekstem pionowym

Wartości i składnia

Własność border-block-end przyjmuje takie same wartości, jak jej własności składowe (wartości ujemne są niedozwolone):

Własność border-block-end przyjmuje jedną, dwie lub trzy z wymienionych powyżej wartości, a ich kolejność nie ma znaczenia, np. wszystkie poniższe deklaracje są równoważne.

border-block-end: 10px groove black;
border-block-end: black groove 10px;
border-block-end: groove 10px black;

Jeśli któraś wartość zostanie pominięta, to nadawana jest jej wartość początkowa. W praktyce oznacza to, że można pominąć tylko ustawienie szerokości i koloru, ponieważ pominięta własność stylu zostanie domyślnie ustawiona na none, co będzie oznaczało brak obramowania.

Zastosowanie

Własność border-block-end ma zastosowanie do wszystkich elementów HTML, a także do pseudoelementu ::first-letter.

Podsumowanie
ZastosowanieWszystkie elementy HTML i pseudoelement ::first-letter
Własności składowe
Obsługiwane wartości
Wartość początkowaWartości początkowe odpowiadają wartościom początkowym własności składowych, czyli:
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Logical Properties and Values Level 1 – border-block-end