Pseudoklasa CSS :visited

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :visited wybiera łącza prowadzące do stron, które już zostały odwiedzone przez użytkownika oraz, podobnie jak pseudoklasa :link, odnosi się tylko do elementów a oraz area, które mają zdefiniowany atrybut href.

Przykład użycia :visited

Standardowe łącza do odwiedzonych stron mają kolor fioletowy, ale poniższa reguła zmienia go na czerwony:

a:visited {color: red}

Teraz wszystkie łącza do już odwiedzonych stron przez użytkownika będą miały czerwony kolor pisma.

Ograniczenia :visited

Należy pamiętać, że ze względów związanych z ochroną prywatności wachlarz własności CSS, jakie można definiować za pomocą tej pseudoklasy, jest mocno ograniczony. Dozwolone są następujące własności:

  • color
  • background-color
  • border-color (a także jej odmiany -top, -right, -bottom i -left)
  • column-rule-color
  • outline-color
  • text-decoration-color
  • text-emphasis-color

Dodatkowym ograniczeniem jest brak możliwości używania wartości kanału alfa w definicjach kolorów w tych własnościach.

Składnia :visited

Składnia pseudoklasy :visited:

:visited {...}