Pseudoklasa CSS :valid

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :valid wybiera elementy formularza, które zostały prawidłowo wypełnione (np. input) lub które zawierają tylko prawidłowo wypełnione pola (np. fieldset).

Przykład użycia :valid

W poniższym przykładzie pseudoklasa :valid nada zielony obrys wszystkim poniższym elementom, jeśli zostaną prawidłowo wypełnione lub nie zostaną wypełnione w ogóle.


:valid {outline: 3px solid green}
input, fieldset {margin: 10px;}
...
<input type="email>
  <fieldset>
  <input type="number" min="10" max="20">
<fieldset>
Efekt: Pseudoklasa :valid zastosowana

Gdy jednak w którymkolwiek z tych pól użytkownik wpisze niepoprawną wartość, to obramowanie zniknie, ponieważ przestanie on być wybierany przez pseudoklasę :valid.

Spójrz na poniższy zrzut ekranu. Zwróć uwagę, że nieprawidłowa wartość w polu liczbowym spowodowała także zniknięcie zielonego obramowania elementu fieldset.

Pseudoklasa :valid niezastosowana

Składnia :valid

Składnia pseudoklasy :valid:

:valid {...}