Pseudoklasa CSS :user-invalid

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :user-invalid wybiera elementy input, textarea i select, które mają określone wymagania dotyczące ich treści, ale nie zostały one spełnione przez użytkownika, który tę treść dostarczył.

Jeśli na przykład formularz zawiera pole służące do wpisania adresu e-mail i użytkownik wpisze w nim tekst niespełniający warunków takiego adresu, to element ten zostanie wybrany przez pseudoklasę :user-invalid.

Przykład :user-invalid

W tym przykładzie nieprawidłowo wypełnione pola formularza zostaną oznaczone czerwonym obrysem.

:user-invalid {outline: 3px solid red}
...
<input type="email>
<textarea maxlength="10">Obszar tekstowy</textarea>

Należy pamiętać, że pseudoklasa :user-invalid włącza się dopiero po interakcji użytkownika z elementem. Dlatego w powyższym przykładzie, mimo że element textarea zawiera domyślnie więcej niż dziesięć znaków, początkowo nie będzie on miał czerwonego obrysu.

Pseudoklasa :user-invalid niezastosowana

Ten element zawiera niepoprawną treść, ale nie był edytowany przez użytkownika, więc nie został wybrany przez pseudoklasę :user-invalid

Kiedy natomiast użytkownik zmodyfikuje zawartość tego elementu, ale nie zmniejszy liczby zawartych w nim znaków do maksymalnie dziesięciu, pseudoklasa :user-invalid nada mu czerwony obrys.

Pseudoklasa :user-invalid zastosowana

Po usunięciu jednej litery element nadal nie spełnia warunków treści, więc został wybrany przez pseudoklasę :user-invalid.

Składnia :user-invalid

Składnia pseudoklasy :user-invalid:

:user-invalid {...}