Pseudoklasa CSS :scope

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :scope odnosi się do elementów, które są punktem odniesienia dla selektorów i znajduje zastosowanie przede wszystkim w JavaScripcie. W arkuszach stylów CSS nie ma sposobu na utworzenie elementu stanowiącego odrębny punkt odniesienia dla selektorów, dlatego w nich pseudoklasa :scope jest równoznaczna z pseudoklasą :root.

Natomiast podczas korzystania z API DOM, np. z metody querySelector() albo matches(), pseudoklasa :scope reprezentuje ten element, którego dotyczy wywołanie metody.

Zobacz również