Pseudoklasa CSS :root

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :root odnosi się do elementu głównego dokumentu, którym w przypadku dokumentów HTML jest element html.

W dokumentach HTML pseudoklasa :root jest znaczeniowo równoważna z selektorem html, ale ma wyższą precyzję selektora, np.:

:root {color: green}
html {color: red}

W tym przypadku kolor pisma elementu html będzie zielony, ponieważ selektor :root ma wyższą precyzję.

Składnia

Składnia pseudoklasy :root:

:root {...}

Zobacz również