Własność CSS resize

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS resize określa, czy użytkownik może zmieniać rozmiar elementu przez przeciągnięcie myszą jego dolnego prawego rogu oraz w jakich kierunkach może to robić.

Wartości i składnia

Własność resize jako wartość przyjmuje słowa kluczowe: both, horizontal, none i vertical.

  • both: umożliwia zmianę rozmiaru elementu w obu kierunkach, tzn. zarówno w pionie, jak i w poziomie.
  • horizontal: umożliwia zmianę rozmiaru elementu tylko w poziomie.
  • none: wyłącza możliwość zmiany rozmiaru elementu.
  • vertical: umożliwia zmianę rozmiaru elementu tylko w pionie.

Przykład

W poniższym przykładzie rozmiar elementu section można dowolnie zmieniać zarówno w pionie, jak i w poziomie.

<style>
section {
  border: 3px dashed lightpink;
  width: 150px;
  height: 150px;
  resize: both;
  overflow: auto;
}
</style>
<section></section>

Poniżej widać efekt tego kodu. Zwróć uwagę na charakterystyczną ikonę w prawym dolnym rogu i wygląd kursora, który oznacza, że rozmiar elementu można zmieniać w obu kierunkach.

Własność CSS resize o wartości both

Gdybyśmy w tym przykładzie wartość własności resize zmienili na horizontal, to kursor myszy zamieniłby się w poziomą strzałkę, jak widać na tym zrzucie ekranu.

Własność CSS resize o wartości horizontal

Natomiast wartość vertical własności resize spowoduje, że kursor przybierze postać pionową i rozmiar elementu będzie można zmieniać tylko w pionie.

Własność CSS resize o wartości vertical

Zastosowanie

Własność resize ma zastosowanie do elementów blokowych HTML, których własność overflow ma inną wartość niż visible.

Podsumowanie

ZastosowanieElementy blokowe HTML, których własność overflow ma inną wartość niż visible
Obsługiwane wartościSłowa kluczowe: both, horizontal, none i vertical
Wartość początkowanone
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Basic User Interface Module Level 4