Reguła CSS @font-palette-values

> Dodaj do ulubionych

Reguła CSS @font-palette-values umożliwia dostosowanie domyślnej palety barw zdefiniowanej przez twórcę fontu do specyficznych potrzeb projektu strony internetowej.

Wartości i składnia

Reguła @font-palette-values składa się z identyfikatora, który zostanie następnie użyty we własności font-palette i który musi zaczynać się od dwóch znaków łącznika, oraz bloku deklaracji deskryptorów:

@font-palette-values --identyfikator {
 deskryptor: wartość;
}
.moje-kolory {
 font-palette: --identyfikator;
}

Dostępne są następujące deskryptory:

font-family
Określa rodziny fontów, do których ma zastosowanie dana paleta kolorów. Obowiązują takie same zasady, jak we własności font-family.
base-palette
Określa nazwę lub indeks palety bazowej zdefiniowanej przez projektanta fontu. Możliwe wartości: light, dark lub liczba całkowita.
override-colors
Lista rozdzielanych przecinkami par indeks-koloru kolor. Indeks to numer koloru w palecie, która jest modyfikowana, a kolor to nowy kolor, który ma zostać zastosowany zamiast niego. Indeks jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do nieskończoności, a kolorem może być dowolny typ wartości koloru CSS.

Przykład

Poniższy przykład przedstawia modyfikację domyślnej palety kolorów fontu Honk z serwisu Google Fonts.

@font-palette-values --moja-paleta {
 font-family: Honk;
 override-colors:
  0 red,
  1 green,
  2 blue;
}
.moje-kolory {
 font-family: Honk;
 font-palette: --moja-paleta;
}

Domyślnie tekst wyrenderowany przy użyciu fontu Honk wygląda tak:

Domyślny wygląd kroju pisma Honk

Po zastosowaniu powyższych modyfikacji, tekst zmieni się następująco:

Zmodyfikowane kolory fontu Honk