Pseudoklasa CSS :read-write

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :read-write wybiera elementy, które są przeznaczone do odczytu i zapisu, czyli które użytkownik może edytować, a więc jest odwrotnością pseudoklasy :read-only.

Mówiąc dokładnie, pseudoklasa :read-write odnosi się do następujących elementów HTML:

  • Elementy input, które są w trybie edycji, a więc nie mają atrybutu readonly i nie są dezaktywowane.
  • Elementy textarea, które nie mają atrybutu readonly i nie są dezaktywowane.
  • Inne elementy, które są w trybie edycji np. dzięki posiadaniu atrybutu contenteditable.

Przykład użycia :read-write

Wszystkie poniższe elementy zostałyby wybrane przez pseudoklasę :read-write, w efekcie czego miałyby zielony obrys.

<style>
  :read-only {outline: 1px solid green}
</style>
...
<input>
<aside contenteditable>
<textarea>Obszar tekstowy</textarea>

Składnia :read-write

Składnia pseudoklasy :read-write:

:read-write {...}