Pseudoelement CSS ::placeholder

> Dodaj do ulubionych

Pseudoelement CSS ::placeholder reprezentuje tekst pomocniczy w elemencie input lub textarea, czyli treść podaną w atrybucie placeholder tych elementów.

Standardowo w większości przeglądarek ten tekst ma jasnoszary kolor i nie jest pogrubiony. Za pomocą pseudoelementu ::placeholder można zmienić niektóre ustawienia tego tekstu.

Dozwolone własności ::placeholder

Pseudoelement ::placeholder obsługuje te same własności CSS, co pseudoelement ::first-line, czyli:

  • Własności czcionki
  • Własności tła
  • Własności color, letter-spacing, line-height, text-decoration, text-decoration-color, text-decoration-line, text-decoration-style, text-shadow, text-transform, vertical-align oraz word-spacing

Przykład użycia ::placeholder

W tym przykładzie pole tekstowe będzie zawierało czerwony i pogrubiony tekst pomocniczy.

input::placeholder {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
...
<input placeholder="Imię i nazwisko">

Efekt:

Efekt zastosowania pseudoelementu CSS ::placeholder