Pseudoklasa CSS :picture-in-picture

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :picture-in-picture wybiera element, który jest wyświetlany w trybie picture in picture (obraz w obrazie), jak na przykład małe okienko z filmem wyświetlone na dużym oknie z innym filmem.

Przykład użycia :picture-in-picture

Poniższa reguła CSS sprawi, że element wyświetlony w trybie picture in picture będzie miał szary obraz o szerokości jednego piksela:

:picture-in-picture {
  outline: 1px solid grey;
}

Składnia :picture-in-picture

Składnia pseudoklasy :picture-in-picture:

:picture-in-picture {...}

Zobacz również