Pseudoelement CSS ::part

> Dodaj do ulubionych

Pseudoelement CSS ::part reprezentuje każdy element w drzewie cieni (ang. Shadow Tree), który ma odpowiedni atrybut part.

Przykład użycia ::part

W poniższym przykładzie zakładamy, że utworzyliśmy niestandardowy element HTML o nazwie karuzela, który zawiera element div z atrybutem part o wartości nr1. W takim przypadku ten element będzie miał czerwony kolor tekstu.

karuzela::part(nr1) {color: red}

Składnia ::part

Składnia pseudoelementu ::part:

::part(wartość_atrybutu_part) {...}