Własność CSS padding-top

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS padding-top ustawia szerokość górnego dopełnienia fizycznego elementu. Jest to własność niedziedziczona.

Przykład użycia własności padding-top

W tym przykładzie element footer będzie miał górne dopełnienie o szerokości 10 pikseli:

footer {
  padding-top: 10px;
  background-color: lightpink;
}
...
<footer>Treść stopki</footer>

Efekt:

Efekt użycia własności padding-top

Gdyby usunięto deklarację własności padding-top z powyższej reguły CSS, ten element wyglądałby tak:

Brak dopełnienia

Obsługiwane wartości

Typy wartości przyjmowane przez własność padding-top:

Wartość początkowa własności padding-top to 0.

Składnia

Własność padding-top przyjmuje jedną wartość typu opisanego powyżej, która określa szerokość górnego dopełnienia elementu.

padding: wartość;

Zastosowanie

Własność padding-top ma zastosowanie do wszystkich elementów z wyjątkiem wewnętrznych elementów tabeli, nie licząc komórek, a więc tych, które mają własność display ustawioną na table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group lub table-column. Standardowo zaliczają się do nich elementy tr, th, tfoot, colgroup, col, thead i tbody.

Dodatkowo własność padding-top działa także w pseudoelementach ::first-letter i ::first-line.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy z wyjątkiem tych, które mają własność display ustawioną na table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group lub table-column
Obsługiwane wartości
Wartość początkowa0
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Box Model Module Level 3 – padding-top