Własność CSS padding-right

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS padding-right ustawia szerokość prawego dopełnienia fizycznego elementu. Jest to własność niedziedziczona.

Przykład użycia własności padding-right

W tym przykładzie element footer będzie miał prawe dopełnienie o szerokości 20 pikseli:

footer {
  padding-right: 20px;
  width: 200px;
  text-align: right;
  background-color: lightpink;
}
...
<footer>Treść stopki</footer>

Efekt:

Efekt zastosowania własności padding-right

Gdyby usunięto deklarację własności padding-right z powyższej reguły CSS, ten element wyglądałby tak:

Efekt braku własności padding-right

Obsługiwane wartości

Typy wartości przyjmowane przez własność padding-right:

Wartość początkowa własności padding-right to 0.

Składnia

Własność padding-right przyjmuje jedną wartość typu opisanego powyżej, która określa szerokość prawego dopełnienia elementu.

padding-right: wartość;

Zastosowanie

Własność padding-right ma zastosowanie do wszystkich elementów z wyjątkiem wewnętrznych elementów tabeli, nie licząc komórek, a więc tych, które mają własność display ustawioną na table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group lub table-column. Standardowo zaliczają się do nich elementy tr, th, tfoot, colgroup, col, thead i tbody.

Dodatkowo własność padding-right działa także w pseudoelementach ::first-letter i ::first-line.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy z wyjątkiem tych, które mają własność display ustawioną na table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group lub table-column
Obsługiwane wartości
Wartość początkowa0
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Box Model Module Level 3 – padding-right