Własność CSS padding-left

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS padding-left ustawia szerokość lewego dopełnienia fizycznego elementu. Jest to własność niedziedziczona.

Przykład

W tym przykładzie element section będzie miał lewe dopełnienie o szerokości 20 pikseli:

section {
  padding-left: 20px;
  width: 200px;
  background-color: lightpink;
}
...
<section>Treść elementu</section>

Efekt:

Efekt zastosowania własności CSS padding-left

Gdyby usunięto deklarację własności padding-left z powyższej reguły CSS, ten element wyglądałby tak:

Brak własności CSS padding-left

Obsługiwane wartości

Typy wartości przyjmowane przez własność padding-left:

Wartość początkowa własności padding-left to 0.

Składnia

Własność padding-left przyjmuje jedną wartość typu opisanego powyżej, która określa szerokość lewego dopełnienia elementu.

padding-left: wartość;

Zastosowanie

Własność padding-left ma zastosowanie do wszystkich elementów z wyjątkiem wewnętrznych elementów tabeli, nie licząc komórek, a więc tych, które mają własność display ustawioną na table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group lub table-column. Standardowo zaliczają się do nich elementy tr, th, tfoot, colgroup, col, thead i tbody.

Dodatkowo własność padding-left działa także w pseudoelementach ::first-letter i ::first-line.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy z wyjątkiem tych, które mają własność display ustawioną na table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group lub table-column
Obsługiwane wartości
Wartość początkowa0
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Box Model Module Level 3 – padding-left