Własność CSS padding-inline

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS padding-inline to własność zbiorcza służąca do ustawiania szerokości początkowego i końcowego logicznego dopełnienia w orientacji śródliniowej. Jest to własność niedziedziczona. Obejmuje ona dwie indywidualne własności logicznego dopełnienia śródliniowego:

Ustawienia własności padding-inline są odwzorowywane na odpowiednie własności fizyczne dopełnienia zależnie od kierunku i orientacji pisma. W przypadku dokumentów w językach pisanych od lewej strony i od góry (takich jak polski, angielski itd.) wartości tej własności odpowiadają ustawieniom padding-right i padding-left, np.:

div {
 padding-inline: 20px;
 background-color: lightpink;
 width: 200px;
 writing-mode: horizontal-tb;
}
p {
 background-color: coral; 
}
...
<div><p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p></div>

W tym przykładzie zdefiniowaliśmy logiczne dopełnienie śródliniowe z obu stron na 20 pikseli oraz ustawiliśmy kierunek pisma poziomego od góry do dołu (jak w języku polskim). Efekt tego jest taki:

Efekt zastosowania logicznego dopełnienia śródliniowego

Jak widać dopełnienie zostało zastosowane po lewej (padding-left, logiczny początek elementu) i po prawej (padding-right, logiczny koniec elementu) stronie.

A teraz tę samą deklarację własności padding-inline zastosujemy do tekstu pionowego, pisanego od prawej do lewej.

div {
 padding-inline: 20px;
 background-color: lightpink;
 height: 100px;
 writing-mode: vertical-rl;
}
...
<div>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</div>

Efekt:

Dopełnienie logiczne śródliniowe w orientacji pionowej tekstu

W tym przypadku dopełnienie również zostało zastosowane na logicznym początku i końcu, ale zmieniła się orientacja elementu i stąd też zmiana lokalizacji obszarów dopełnienia. Teraz pierwsza i druga wartość odpowiadają własnościom padding-top i padding-bottom.

Obsługiwane wartości

Typy wartości przyjmowane przez własność padding-inline:

 • Liczba z jednostką długości
 • Procenty – wartości procentowe odnoszą się do szerokości lub wysokości (zależnie od kierunku i orientacji pisma) nadrzędnego elementu blokowego, czyli zawierającego ten element, dla którego jest zdefiniowane dopełnienie.

W jednej deklaracji własności padding-inline można mieszać różne typy wartości, a więc poniższa deklaracja, choć niezbyt rozsądna, jest prawidłowa:

padding-inline: 20px 14mm;

Wartość początkowa własności padding-inline to 0.

Składnia

Własność padding-inline przyjmuje jedną lub dwie wartości. Jeśli jest jedna wartość, to zostaje ona zastosowana dla obu własności składowych. Jeśli wartości są dwie, to odnoszą się one odpowiednio do własności padding-inline-start i padding-inline-end, np.:

padding-inline: 10px;

W powyższym przykładzie dopełnienie początkowe i końcowe będą miały szerokość po 10 pikseli. Natomiast w poniższym przykładzie dopełnienie początkowe będzie miało 10 pikseli szerokości, a końcowe – 20.

padding-inline: 10px 20px;

Ten zapis jest równoważny z poniższym:

padding-inline-start: 10px;
padding-inline-end: 20px;

Zastosowanie

Własność padding-inline ma zastosowanie do wszystkich elementów z wyjątkiem wewnętrznych elementów tabeli, nie licząc komórek, a więc tych, które mają własność display ustawioną na table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group lub table-column. Standardowo zaliczają się do nich elementy tr, th, tfoot, colgroup, col, thead i tbody.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy z wyjątkiem tych, które mają własność display ustawioną na table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group lub table-column
Własności składowe
Obsługiwane wartości
Wartość początkowa0
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Logical Properties and Values Level 1 – padding-inline