Własność CSS opacity

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS opacity określa poziom przezroczystości elementu. Odnosi się do całego elementu, włącznie z elementami potomnymi, dzięki czemu całość ma jednakowy poziom przezroczystości względem tła elementu.

Przykład

Poniższa reguła CSS sprawia, że wszystkie elementy img są półprzezroczyste.

img {
  opacity: 50%;
}

Efekt:

Własność CSS opacity ustawiona na 50%

Wartości i składnia

Własność opacity przyjmuje jedną wartość liczbową z przedziału od 0.0 do 1.0 lub wartość procentową z przedziału od 0% do 100%.

Wartości spoza tych przedziałów nie są błędne, ale są skracane do najbliższej wartości mieszczącej się w tych przedziałach.

Angielskie słowo opacity oznacza nieprzezroczystość (krycie), więc tak naprawdę za pomocą tej własności ustawiamy poziom nieprzezroczystości elementu. W związku z tym, im wartość jest bliższa zeru, tym mniejszy stopień krycia, a więc tym bardziej przezroczysty jest element.

Wartość 0 oznacza całkowitą przezroczystość, a wartość 1 lub 100% – całkowite krycie. Ustawienie wartości 0 powoduje tylko, że element staje się niewidoczny, ale nadal jest obecny na stronie, reaguje na zdarzenia myszy itd.

Zastosowanie

Własność CSS opacity ma zastosowanie do wszystkich elementów HTML.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy HTML
Obsługiwane wartościLiczby z przedziału od 0.0 do 1.0 i wartości procentowe z przedziału od 0% do 100%
Wartość początkowa1
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Color Module Level 4