Pseudoklasa CSS :nth-last-of-type()

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :nth-last-of-type(), podobnie jak :nth-of-type, wybiera elementy na podstawie ich miejsca w grupie elementów siostrzanych tego samego typu, ale rozpoczyna wybieranie od ostatniego elementu grupy, a nie od pierwszego.

Pseudoklasa :nth-last-of-type() przyjmuje takie same wartości, jak pseudoklasa :nth-child()(), czyli słowa kluczowe odd i even oraz wartość utworzoną według wzoru an+b. Ich szczegółowe omówienie znajduje się w opisie składni pseudoklasy :nth-child().

Przykład użycia :nth-last-of-type

W tym przykładzie pseudoklasa :nth-last-of-type() wybrałaby czwarty i drugi akapit, ponieważ zaczęłaby wybierania od ostatniego elementu, po czym wybierałaby co drugi.

<style>
  p:nth-last-of-type(2n+1) {color: red}
</style>
…
<article> 
  <p>Pierwszy akapit</p> 
  <aside>Jakaś uwaga na marginesie</aside> 
  <p>Drugi akapit</p> 
  <aside>Inna uwaga na marginesie</aside> 
  <p>Trzeci akapit</p> 
  <div>Jakiś bliżej niezidentyfikowany fragment treści</div> 
  <p>Czwarty akapit</p>
</article>

Składnia :nth-last-of-type

Składnia pseudoklasy :nth-last-of-type():

:nth-last-of-type(odd | even | an+b) {...}