Pseudoelement CSS ::marker

> Dodaj do ulubionych

Pseudoelement CSS ::marker reprezentuje pole punktora elementu listy, czyli pole zawierające numer lub inny znacznik elementu listy, i umożliwia jego zmianę za pomocą własności content oraz sformatowanie w dowolny sposób za pomocą innych własności CSS.

Inaczej mówiąc, pseudoelement ten odnosi się do wszystkich elementów, które mają ustawienie display: list-item, nie tylko do li, które mają je przypisane domyślnie.

Dozwolone własności ::marker

Pseudoelement ::marker obsługuje następujące własności CSS:

 • Własności czcionki
 • Wszystkie własności animacji i przejść
 • white-space, color, text-combine-upright, unicode-bidi, direction, content

Przykład użycia ::marker

W tym przykładzie elementy listy będą oznaczone „haczykiem” zamiast standardowym punktorem. Zwróć uwagę, że we własności content można wpisać więcej spacji niż jedna i wszystkie zostaną uwzględnione.

<style>
li::marker {
 content: '✓ ';
 color: green;
 font-weight: bold;
}
</style>
...
<ul> 
 <li>Mąka</li> 
 <li>Chleb</li> 
 <li>Cukier</li> 
 <li>Ocet</li>
</ul>

Efekt:

Efekt użycia pseudoelementu CSS ::marker

Składnia ::marker

Składnia pseudoelementu ::marker:

::marker {...}