Własność CSS margin-top

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS margin-top ustawia szerokość górnego marginesu fizycznego elementu. Jest to własność niedziedziczona.

Przykład

W tym przykładzie element footer będzie miał górny margines o szerokości 10 pikseli:

<style>
footer {
  margin-top: 10px;
  background-color: lightpink;
}
</style>
...
<article>Lorem ipsum dolor.</article>
<footer>Treść stopki</footer>

Efekt:

Efekt zastosowania własności CSS margin-top

Gdyby usunięto deklarację własności margin-top z powyższej reguły CSS, te elementy wyglądałyby tak:

Efekt braku zastosowania własności CSS margin-top

Obsługiwane wartości

Typy wartości przyjmowane przez własność margin-top:

Wartość początkowa własności margin-top to 0.

Składnia

Własność margin-top przyjmuje jedną wartość typu opisanego powyżej, która określa szerokość górnego marginesu elementu.

margin-top: wartość;

Zastosowanie

Wszystkie elementy z wyjątkiem elementów tabeli, które mają własność display ustawioną na inną wartość niż table-caption, table oraz inline-table.

Dodatkowo własność margin-top działa także w pseudoelementach ::first-letter i ::first-line.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy z wyjątkiem elementów tabeli, które mają własność display ustawioną na inną wartość niż table-caption, table oraz inline-table
Obsługiwane wartości
Wartość początkowa0
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Box Model Module Level 3 – margin-top